Fördelar med att vara kommunalt ombud

 • Kommunal a-kassan mina sidor


 • Fackligt ombud handels

  Förklara medlemskapet. Här finns material för att att presentera fördelarna med att vara medlem i Kommunal. För dig som är arbetsplatsombud, skyddsombud, har ett annat förtroendeuppdrag eller på något sätt representerar Kommunal när du besöker en arbetsplats. Foto: Jens Lindström.

  Arbetsmiljöombud

   Bli arbetsplatsombud. Det är du och dina kollegor som vet vad som fungerar bra på er arbetsplats – och vad som skulle kunna bli bättre. Som arbetsplatsombud har du dina kollegors förtroende att vara deras fackliga ombud, du är en länk mellan kollegorna, arbetsgivaren och Kommunal.


  Kommunal a-kassan mina sidor

  Här finns material för att att presentera fördelarna med att vara medlem i Kommunal. För dig som är arbetsplatsombud, skyddsombud, har ett annat förtroendeuppdrag eller på något sätt representerar Kommunal när du besöker en arbetsplats.

  Vad gör ett skyddsombud

  Andreas Bergh Gissur Ó Erlingsson. Antalet kommunala bolag i Sverige ökar. De sägs främja efektivitet men kan också försvåra insyn och ansvarsutkrävande samt hysa konkurrenssnedvridande verksamhet. Forskning visar att kommuner med fler kommunala bolag har högre kommunalskatt, högre uppfattad korruption men inte bättre företagsklimat.

  Kommunal se nyamojligheter

  Kommunerna ansvarar för verksamheten med personligt ombud. Ombuden arbetar på uppdrag av klienten. Socialstyrelsen och länsstyrelserna ansvarar för att fördela statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud. De ska även följa upp, stödja och utveckla verksamheterna.

 • Fack kommunal tjänstemän
  1. Kommunal försäkring

  Värvande samtal: Medlemskap i Kommunal ger trygghet, koll och utveckling. Man kan bli helt överväldigad av alla bra grejer som följer med i ett medlemskap i Kommunal. Och det kan vara extra svårt att sålla bland godbitarna, när man pratar medlemskap med en potentiell medlem.
 • fördelar med att vara kommunalt ombud
 • Fack kommunal tjänstemän

 • Kommunalt samarbete om PBL-tillsyn. Kommuner kan samarbeta med varandra genom avtalssamverkan. Det innebär att två eller flera byggnadsnämnder kan samarbeta om tillsyn över plan- och bygglagstiftningen på ett mer ingående sätt. Det kan vara allt från samarbete i enskilda ärenden till överflyttning av resurser eller beslutanderätt.

 • Facklig representant lön

  Kommunals a-kassa. För att få ersättning om du blir arbetslös i framtiden måste du vara medlem i Kommunals a-kassa. Du kan bli medlem i Kommunals a-kassa om du arbetar inom kommun, landsting, kyrkan, kooperativ eller privata och kommunala bolag, eller om du studerar inom vård, omsorg eller service. På grund av pandemin har regeringen.