Funktionell medicin malmö

 • Funktionsmedicin skåne
 • Funmed halmstad

  På Funmed är vi specialiserade på att hitta bakomliggande orsaker till sjukdom och kan i många fall helt återställa våra patienters hälsa. Våra läkare är, utöver sin traditionella läkarutbildning, också specialutbildade inom precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund och på ohälsa orsakad av livsstilssjukdomar. Boka.

  Funmed bluff

  Vårt arbetssätt bygger på det som i USA kallas för functional medicine (funktionsmedicin). Arbetssättet syftar till att hitta och åtgärda grundorsakerna till ohälsa och sjukdom istället för att endast behandla symptom. Vi hjälper dig att ta kontroll över din hälsa. Läs mer.

  Funktionell medicin utbildning

  Under ledning av en funktionsmedicinsk terapeut och med hjälp ett flertal labbtester och hälsoformulär får du en god genomgång av din hälsa och ett individuellt åtgärdsprogram för att optimera din hälsa. 1 st Individuellt Åtgärsdprogram månader inkl. kostråd, stresshantering, sömn, livsstil och näringsråd.


   Funktionsmedicin socialstyrelsen

  Vi är inriktade på funktionsmedicin vilket innebär att vi arbetar med individanpassad medicin där vi identifierar, och åtgärdar, de bakomliggande orsakerna till sjukdom istället för dämpa symptom. Fokus ligger helt på dig som individ. Vi är främst verksamma i Lund, Malmö och Skåne län, men tar emot patienter från hela landet.

  Funktionsmedicin skåne

 • Johan Klingstam erbjuder professionella tjänster inom kiropraktik, idrottsmassage, ortopedisk medicin, stötvågsbehandling och funktionell träning i Malmö. Jag är del av i.m.c - Idrottsmedicinskt Center i Malmö, en klinik helt fokuserad på att hjälpa dig som aktiv idrottare, eller motionär att vara smärtfri och prestera bättre.
 • funktionell medicin malmö

 • Funmed omdöme

  Funktionell Medicin är en systembaserad medicin, helhetssynen är avgörande. Kroppen fungerar som ett nätverk där alla delar; immunsystem, nervsystem, hjärt- och kärlsystem och så vidare samverkar. Inom Funktionell Medicin undersöker man sambanden mellan symptomen utifrån din biokemi, genetik, miljö och dina livsstilsfaktorer.

  Funktionsmedicin läkare

   The foundation of functional medicine is the use of food as a first-line therapy. The right nutrition, combined with lifestyle and behavioral interventions, will help you take charge of your health. In , Cleveland Clinic was the first academic medical center in the country to establish a dedicated functional medicine program.


  Funmed priser

  The Find A Practitioner referral network is designed to locate functional medicine practitioners who meet your needs. We provide a comprehensive, searchable network of clinicians in various specialties and healthcare professions. All practitioners in our network have attended IFM’s five-day foundational course, Applying Functional Medicine in.