Basalcellscancer borttagning på näsan

 • basalcellscancer borttagning på näsan
 • Basaliom dödlighet

  Det finns olika slags behandlingar. Vilken behandling som blir bäst för dig beror på vilken typ av basalcellscancer du har, och var på kroppen den växer. Operation. Basalcellscancer kan opereras bort. Först får du lokalbedövning. Efteråt syr kirurgen ihop såret, eller täcker såret med hud från någon annan del av din kropp.


   Cancer i näsan bilder

  Risken att drabbas av basalcellscancer före 40 års ålder är låg men ökar när man blir äldre. Den uppstår oftast i ansiktet, där näsan är ett vanligt ställe. Här kan du se bilder på hudförändringar som visar på stark misstanke om att vara basalcellscancer (basaliom).


  Sår i näsan som inte läker cancer

  Ytliga basaliom kan frysas bort. Ibland är det svårt att se var gränsen mellan frisk hud och basalcellscancer går. Om cancerceller lämnas kvar fortsätter de att växa och bildar snart en ny.

  Basaliom typ 2 behandling

  Aggressiv basalcellscancer sitter ofta i ansiktet, runt ögonen eller näsan. Den kan likna ett ärr och se ut som en hård, platt hudförändring som skimrar i vitt. Ibland bildas ett eller flera sår. Tumören kan vara svår att se och det kan därför vara svårt att avgöra hur stor den är genom att enbart titta på den.


  Basaliom på näsan bilder

   Den cancerform som ökar mest är skivepitelcancer i huden. Den allvarligaste varianten av hudcancer är malignt melanom. Hudens tre lager kallas överhuden, läderhuden och underhuden. Överhudens yttersta lager kallas hornlagret och det understa basalcellslagret.

  Operation av basaliom i ansiktet

  Basalcellscancer är den vanligaste typen av hudcancer, medan skivepitelcancer och malignt melanom ligger på andra respektive tredje plats. Innan 40 års ålder är det ovanligt att få basalcellscancer, men risken ökar med högre ålder. Denna form av hudcancer kallas även för basaliom.
 • Basaliom dödlighet

 • Basaliom typ 3
 • Basaliom typ 3

 • Basalcellscancer (basaliom) Basalcellscancer är en speciell typ av hudcancer som växer långsamt och den saknar i regel förmåga att bilda dottertumörer. Varje år upptäcks fler än 50 fall. Det upptäcks ungefär lika många fall hos män som hos kvinnor. Symtom på basalcellscancer (basaliom) Symtom på basalcellscancer kan börja som.


 • Basaliom bilder

  Knutformad, eller nodulär, basalcellscancer växer djupare ner i huden. Den märks som en tydligt avgränsad knuta. Den kan ha samma färg som den egna huden eller vara svagt röd och lite genomskinlig med små röda blodkärl i. Så småningom bildas en upphöjd kant. Ibland syns sår och skorpor på cancertumören.