Vad växer bra i vått klimat

Hur påverkar bomull miljön

Växtlighet och vatten. Innehåll. Det här avsnittet handlar om klimat- och vegetationszoner, vattnets betydelse, dess fördelning och vattnets kretslopp. Avslutningsvis kommer vi att titta lite på jordens vattenresurser och några relaterade utvecklingsfrågor. Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.


Fördelar med torv som energikälla

Det har nämligen visat sig att ålgräs som växer på finsediment i vågskyddade miljöer är särskilt bra på att lagra kol, till och med mer kol per yta än en mogen granskog. Trots att haven och de marina ekosystemen är mycket viktiga globala kolsänkor, så förstörs de i rasande takt.

 • Vad är bomull


 • Vad är en våtmark

  Klimat. Innehåll. I det här avsnittet förklaras skillnaden mellan väder och klimat. Vi ska också titta på jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt människans påverkan på klimatet. Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

  Vad är våtmarker bra för

  Havets påverkan på klimatet. Kort genomgång ( min) av geografiläraren Fredrik som berättar om havets påverkan på klimatet. Här berörs havsströmmar, kustklimat, inlandsklimat.

  Vad är bomull

 • Tidigare vår – naturens svar på ett varmare klimat. I år har vi haft en rekordmild vinter och tidig vår. En färsk studie visar att Sverige börjar grönska mellan en och två veckor tidigare nu jämfört med för 16 år sedan. Forskare i Lund ger svar på vad som händer med djur, insekter, växter i ett allt mildare klimat.
 • Återvätning av torvmark

  Ett bra exempel är pichtagran, Abies sibirica, som rekommenderas för zon 3−7, men inte för de lägre zonerna. Ett föränderligt klimat motiverar till en revidering av många växters härdighetsangivelser. Kunskap om växters klimatanpassningar är nyckeln till att förstå vad som påverkar en växts härdighet.

  Hur bildas torv

   Rapport: Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat; Rapport: Jordbrukets markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat; Stigande havsnivåer hotar låglänta områden. En mycket dramatisk effekt av klimatförändringen är att havsnivån stiger. En stigande havsnivå kan leda till att vattnet stiger med cirka en meter i södra Sverige.


 • vad växer bra i vått klimat
  1. Vad är torvmark

  Vädret under en lång tid kallas för klimat. Klimatet påverkar vad det är för växtlighet. I kalla områden växer det dåligt och i varma, fuktiga områden är växtligheten stor. Det finns alltså ett samband mellan vad det är för klimat i ett område och vilken typ av växtlighet det är.