Vad händer om man inte avboka mammografi

  Mammografi ålder hur ofta

Du kan inte själv avgöra om du har täta bröst utan det är någonting som syns på mammografibilden. Det pågår forskning kring vilken metod som är bäst för att undersöka kvinnor med täta bröst och utvärdera eventuella förändringar i täthet.

Mammografi hur ofta stockholm

Det kan vara skadligare för dig att avstå en undersökning med röntgen. Mammografi innebär att brösten röntgas med en speciell teknik. Det är en av flera undersökningar som görs om du har besvär i brösten. Mammografi används också för att hitta bröstcancer tidigt vid de regelbundna undersökningar du kallas till om du är år.

Mammografi svar dröjer

En av fem kvinnor går inte på mammografi. Svaret får du efter ungefär två veckor, men det kan variera beroende på vilken region du bor i. Du blir kallad till en ny undersökning om de första bilderna är svåra att bedöma eller om något avvikande syns på mammografin.

Mammografi boka tid

Eftersom mammografi är en röntgenundersökning går undersökningen under strålskyddslagen. Lagen säger att det är förbjudet att genomföra en röntgen som inte är berättigad. Är man över 74 år är det oftast vårdcentralen som bedömer om det finns behov av en röntgenundersökning.

Kompletterande mammografi orolig

Paus för mammografi och övrig screening. 27 maj På flera platser i landet har screening för bröstcancer och livmoderhalscancer varit på paus under coronakrisen. Detta har gjorts för att minska risken för spridning av coronaviruset på sjukhusen. Verksamheten återupptas successivt.

 • vad händer om man inte avboka mammografi
 • Boka mammografi själv

  Man kan ibland på mammografibilder se misstänkta förändringar som vid närmare undersökning inte visar sig vara cancer. Detta händer i ungefär två fall per hälsoundersökningar. I regel krävs endast några extra mammografibilder och eventuellt en ultraljudsundersökning för att klarlägga detta men ibland även provtagning med.

  Omboka mammografi

 • Kan jag gå på mammografi om jag är gravid eller om jag ammar? Det finns inga hinder för att genomgå mammografiscreening om man är gravid eller ammar. Stråldosen vid en mammo - grafiundersökning är så låg att det inte finns någon risk för strålning av fostret. Om man ammar kan det vara bra att amma ur brösten före undersökningen.


 • Mammografi drop-in

   Att du återkallats för komplitterande undersökning behöver i och för sig inte betyda något allvarligt. När man får brev om kompletterande undersökning efter en mammografi så beror det på att det behövs tas ytterligare bilder av bröstet för att läkaren ska kunna göra en säker bedömning. Det kan finnas många orsaker till att.


 • Omboka mammografi