Lilla nyby sortering

Lilla nyby jord

På återvinningscentralen kan du lämna allt ditt avfall som du inte kan sortera hemma i sopkärlet. Du kan lämna ditt farliga avfall i Miljöboden, gamla kläder i våra behållare för textilier och såklart även ditt grovavfall och bygg- och rivningsavfall på rampen.
 • Eem öppettider

 • lilla nyby sortering
 • Sopsorteringsguide

   Måndag till fredag kl Återvinningsanläggningen Lilla Nyby Som företag lämnar du ditt avfall till återvinningsanläggningen Lilla Nyby, där ser vi till att det tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Välkommen! Välj rätt väg in till Lilla Nybys område Det finns två vägar in till Lilla Nybys område.

  Eem öppettider

 • Lilla Nyby; ReTuna Återvinningscentral; Pantamera Express; ReTuna Återbruksgalleria; Priser för återvinning Visa/Göm undermeny. Priser för hämtning av hushållsavfall; Priser för latrinhämtning; Priser för slamtömning; Sortering i villa Visa/Göm undermeny. Ändrade sophämtningsdagar; Tips inför sophämtningen; Byt storlek på kärl.

 • Återvinningscentral eskilstuna öppettider

  Fram till var Lilla Nyby fortfarande en deponi, men regler ändrades under tiden och under de sista åren deponerades endast asbest och isolering. – Vi började att täcka över deponin och planen var att hela skulle vara övertäckt till , men det har under vägens gång reviderats och nu räknar vi med att vara klara

   Eem återvinning

  From the outside, Lilla Nyby is a typical waste plant: heaps of putrid rubbish waiting to be sorted, opportunistic gulls swooping and diggers carving through the mounds. There is a noticeable lack.


  Hur sorterar man påsclips

  Lilla Nyby återvinningscentral. Kategori: Återvinningscenter i Eskilstuna. anvisningar för sortering av grovsopor. Börje Carlsson | sep 11, Joakim.

  Farligt avfall eskilstuna

  Asbest – lämnas väl förpackat till Lilla Nyby Återvinningscentral. Miljöboden – lämna farligt avfall. I miljöboden och lämna farligt avfall. Kemikalier, färg, bekämpningsmedel, sprayburkar, batterier, ljuskällor, nagellack, med mera. I miljöboden tar vi emot detaljhandelsförpackat farligt avfall.

  Retuna öppettider

  Välkommen till Lilla Nyby Återvinningscentral. Här tar vi inte bara hand om eskilstunabornas avfall, här finns även vår berömda färgsorteringsanläggning. Avfall från över 48 villahushåll sorteras efter materialslag för att därefter återvinnas till nya förpackningar och produkter.