Försäkring brand ej sotning

  Sota själv kurs

Sotning och brandskydd. Många allvarliga bränder orsakas av tekniska brister i kaminer och andra typer av eldstäder och rökkanaler. Det är också vanligt att bränder orsakas av för hård eller felaktig eldningsteknik. Har du en eldstad i ditt hus måste både sotning och brandskyddskontroll göras.

Brandskyddskontroll hur ofta

Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta.

 • Sota skorsten själv


 • Sota själv verktyg

  Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som MSB föreskriver. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används finns det olika intervall. MSBFS föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

  Sota skorsten själv

  Brandskyddskontroll av fordon och maskiner i brandfarlig miljö. Arbetsfordon och arbetsmaskiner som arbetar i brandfarliga miljöer medför en stor risk för brand. Brandförloppet kan vara mycket snabbt och leda till förödande skador. Därför krävs vissa kontroller och förebyggande insatser.

  Sotning kostnad

  Så här går det till. Du har säkert en del funderingar om vad som händer efter du råkat ut för en brandskada. Här kan du läsa om de olika stegen från det att du anmäler skadan. Skadeanmälan. Besiktning av skadan. Entreprenör tar fram ett kostnadsförslag. Vi räknar ut din ersättning.


 • Om branden varit så omfattande
 • Gjorde sotaren

   När de har fått en anmälan om din eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll. Utrusta dig med brandskydd: förutom brandvarnare är det bra att ha en brandfilt och en brandsläckare hemma. Vissa försäkringsbolag ger rabatt till dig som har brandskydd hemma. Läs även: Brandvarnare – en billig livförsäkring.


  Försäkringsbolag/ restvärdesledaren dig att

  Övriga intyg och blanketter. Nedan visas exempel på lämpligt utförande av olika intyg och blanketter, i flera fall hänvisas de till i regelverk eller rekommendationer. Intygen/blanketterna får fritt användas i avsett ändamål. SBF Anläggarintyg brandlarm. SBF Anläggarintyg brandlarm Oktober docx.
 • försäkring brand ej sotning


 • Om branden varit så omfattande

 • olägenhet ej uppstår. Om det i samband med rengöringen upptäcks brister i anläggningen som kan medföra risker för uppkomst av brand, skall entreprenören underrätta fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren om detta. I de fall bristerna motiverar särskild brandskyddskontroll skall entreprenören delge kommunen lämpligt.