Bokföra egna uttag i enskild firma

Skatt enskild firma procent

Bokföra egna uttag och varuuttag i en enskild firma och handelsbolag Funderar du på att göra ett eget uttag av pengar eller kanske ett eget uttag av varor? Häng med så förklarar vi reglerna och visar hur du bokför. Bokföra eget uttag av pengar.

  Utdelning enskild firma

En enskild näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag gör egna uttag för att kunna täcka sina levnadskostnader. Egna uttag kan innebära ett uttag av rena pengar eller att företaget betalar ägarens privata utgifter.


Tillgångar enskild firma

 • Lyssna Lön och egna uttag När du driver ditt företag i form av enskild näringsverksamhet kan du aldrig ta ut någon lön till dig själv. Däremot kan du göra egna uttag när du behöver pengar privat. Egna uttag ska bokföras som kapitaluttag. Egna uttag Egna uttag beskattas inte, utan det är resultatet i din verksamhet som du blir beskattad för.

 • Egenavgifter enskild firma

  Du som driver enskild firma kan inte ta ut någon lön i vanlig mening. För det första kan du aldrig anses som anställd i din enskilda firma. För det andra beskattas du för verksamhetens resultat och inte för hur mycket pengar du tar ut. Ur skattesynpunkt är det alltså den skattepliktiga inkomsten som är din lön.

 • Egenavgifter enskild firma


 • Konto 2018 enskild firma

  Bokföra egna uttag av varor och eget varuuttag (bokföring med exempel) Ett uttag av varor för privat nyttjande från ett företag till en ägare, en närstående till en ägare eller en anställd skall förmånsbeskattas.

  Bokföra eget uttag aktiebolag

   Eget uttag är särskilt relevant för dig som driver enskild firma, då ägaren inte tar lön i vanlig mening utan istället egna uttag. Som enskild näringsidkare räknas du nämligen inte som anställd i företaget. Detsamma gäller även för kommandit- och handelsbolag. Eget uttag räknas inte som en kostnad och påverkar inte företagets.
 • bokföra egna uttag i enskild firma
 • Tillgångar enskild firma
 • Räkna ut skatt enskild firma

  Eget uttag i enskild firma. En enskild näringsidkares uttag av kontanter, varor eller tjänster ur näringsverksamheten kallas för eget uttag. Du som driver en enskild firma kan inte ta ut någon lön i vanlig mening ur din firma, eftersom du som enskild näringsidkare inte anses som anställd i ditt eget företag.

  Egen insättning enskild firma

  Lön enskild firma - egna uttag. Eftersom din privata ekonomi inte är separerad från företagets i enskild näringsverksamhet kan du aldrig betala ut lön till dig själv på samma sätt som om du haft ett aktiebolag. De pengar du tar ut från företaget kallas istället för egna uttag.