Hydraulsystem vad är det

Hydraulik komponenter

Hydraulik (av grekiskans hydor, "vatten" och aulo's, "rör") är ett samlingsbegrepp för komponenter som ingår i ett hydrauliksystem, vanligen benämnt hydraulsystem. Hydraulsystem är inordnade i gruppen fluidsystem (både vätska och gas) där hydraulsystem arbetar med vätska och pneumatiksystem arbetar med gas. Ett hydraulsystem är en.


Hydraulik för nybörjare

 • Det är en teknik där kraft och rörelse åstadkommes med hjälp av sammanpressade vätskor. Grunden i ett hydraulsystem är en pump som skapar tryck och flöde, en ventil som reglerar tryck och riktning på vätskan och slutligen en cylinder eller motor som skapar en rörelse.
 • Hydraulik komponenter

 • Hydraulik symboler

  Hydraulsystem. Hydraulsystem delas också in i två system: hydrodynamiska system och hydrostatiska system. Inom hydrostatiska system så finns det två viktiga beståndsdelar. Den ena innehåller vätska med ett normalt atmosfärstryck, medan vätskan i den andra delen utsätts för ett högt tryck.

  Hydraulik delar

  Hydraulsystem är känsliga för kontaminering i form av bland annat partiklar och vatten. Man kan tänka att stora väldimensionerade hydraulsystem borde vara tåliga – och det är de ju vad gäller last och vikt – men små partiklar och andra föroreningar kan trots det skapa stora problem.


   Hydraulik och pneumatik

  Vad är hydraulik? Hydraulik är styrning, överföring och lagring av rörelse-energi med hjälp av vätska. Genom att använda, hydraulmotorer, pumpar, ventiler, ackumulatorer och slangar, kan man med kraft och precision styra och kontrollera stora energimängder.

  Hur fungerar hydraulik

  Den grundläggande idén bakom alla hydraulsystem är att kraft som förankras vid en punkt, överförs till en annan punkt, med hjälp av inkompressibel vätska. Vätskan är vanligtvis olja och kraften multipliceras oftast i processen. Användningen av hydraulik sker inom mekanisering och automatisering av produktionsanläggningar och maskiner.
 • hydraulsystem vad är det


 • Hydraulik för nybörjare


 • Vad är pneumatik

   Hydrauliksystem används exempelvis på fartyg och plattformar eller vid lossning. Det arbetet kan också styras på distans för bättre åtkomst och ökad säkerhet. ENGAGEMANG GENOM HELA MASKINENS LIVSCYKEL. På HydX möter du människor som är specialister på sådana här applikationer. Våra specialister är systemdesigners.

  Hydraulik fakta

  Mikrohydraulikventilen är högt arbetstryck, det maximala arbetstrycket är i allmänhet över MPa, det finns några som är högre än 50 MPa. Den mikrohydrauliska ventilen är en viktig del av det mikrohydrauliska systemet, som är nya arter som utvecklats baserat på de normala hydraulventilerna.