Vilka växter gillar pollinatörer

Blommor för humlor och fjärilar

  Guide Lista: Växter som lockar bin, fjärilar och andra pollinatörer. Plantera blommor, perenner, buskar och träd som gynnar våra viktiga pollinatörer. Bin, humlor och fjärilar behöver blommande växter från vår till höst, och den här listan hjälper dig välja växter det surras kring.


Blommor som bin inte gillar

Timjan, rosmarin och salvia – kryddväxter som bin och andra pollinatörer gillar. Perfekt i sommarrabatter och i krukor på balkongen. Sedan finns det givetvis många fler växter som attraherar alt lockar till sig pollinatörer, med sin rika doft och färg.


Buskar för bin och fjärilar

Vi vill värna om biologisk mångfald och tipsar gärna om växter kan hjälpa de hotade pollinatörerna, som bin och humlor. Listan över vilka växter som får denna märkning är framtagen av våra egna trädgårdsexperter ihop med information från bland annat Naturskyddsföreningen och bi-odlingsexperter.

Blommor för bin och humlor

Vilka blommor och växter gillar våra pollinerare? För trädgårdens pollinerande insekter är det bästa att se till att man har valt växter som blommar vid olika tider under sommarhalvåret, hela vägen från mars till oktober.


 • Blommor för bin på balkongen


 • vilka växter gillar pollinatörer

 • Blommor för bin och fjärilar balkong

  Runt 90% av alla vilda blommade växter är helt eller delvis beroende av att djur som sköter pollineringen, så som humlor, bin, fjärilar, skalbaggar, getingar, flugor, fåglar och fladdermöss. I Sverige är det främst insekter som pollinerar och humlor är våra mest flitiga pollinatörer.

  Blommor för bin på balkongen

 • De vanligaste pollinatörerna i Sverige. I Sverige är det främst insekter som är pollinatörer, exempelvis vildbin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, blomflugor och andra flugor samt skalbaggar. De flesta pollinatörer lever vilt i naturen och är så kallade vilda pollinatörer, medan honungsbiet och ett par humlearter odlas.


 • Blommor för bin och fjärilar

  Vilda pollinatörers behov. Granskad: 30 juni Pollinatörer behöver tillgång på föda, bra boplatser och att kunna förflytta sig i landskapet. Här beskrivs vilka miljöer vi behöver vårda och utveckla för att ge pollinatörerna tillräckligt med livsutrymme. Under senare år har många studier visat att pollinerande insekter har.

   Blommor humlor gillar

  Odla gärna samma växtart samlade i grupp – då blir det troligen lättare för pollinatörer att hitta till dem och du märker vilka växter som är populära. Ta gärna fram en stol och sätt dig för att njuta av höstsolen i närheten av din höstrabatt.