Östra träslöv varberg

Högt bygge varberg

Östra Träslöv Längs med E6 och i direkt anslutning till staden ligger Varbergs nya verksamhetsområde - i absolut bästa läge. Här väntar cirka 25 hektar kvartersmark på att tas i bruk av stora och små företag.

Gamla köpstads naturreservat

Utvecklingen av Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad innebär att fler människor får möjligheten att bosätta sig på en plats med fantastiska förutsättningar utifrån närheten till hav, rekreation och staden. Den nya bebyggelsen kan ge plats åt cirka 1 - 2 nya bostäder.

 • Gamla köpstad midsommar
 • östra träslöv varberg

 • Gamla köpstad varberg

  Fiskesamhället Träslövsläge söder om Varberg är ett av kommunens utpekade utbyggnadsområden. I östra Träslövsläge och Gamla Köpstad planerar kommunen ett större utbyggnadsområde med plats för nya bostäder, service och mötesplatser för lek och rekreation.
 • Nya bostäder träslövsläge
 • Vad händer i träslövsläge

  Östra Kvarnagården Kvarnagårdens industriområde växer österut för nya verksamheter och för att möjliggöra utökning av befintliga verksamheter. Området ligger cirka 4 kilometer nordöst om Varbergs centrum och omfattar ett cirka 16 hektar stort område som idag består av industrimark, hästhage, gokartbana och jordbruksmark.

  Nya bostäder träslövsläge

 • 80 Varberg Varberg 64 52 Östra Träslöv – en ny stadsdel i ett växande Varberg. Planeringsdirektiv. Del 1 – Inledning. Del 2 – Strategiska utgångspunkter. Del 3 – Strategiska ställningstaganden för den fortsatta planeringen.
 • Knarråsen träslövsläge

   Östra delen av Varberg tätorterna Södra Näs och Träslövsläge med Träslövsläge kyrka samt sockenkyrkan Träslövs kyrka ligger i socknen.

  Gamla köpstad midsommar

  I Östra Träslöv planeras för 1 bostäder av lantligare karaktär. Ett planeringsdirektiv på ett nytt bostadsområde, Östra Träslöv, i Varberg har nyligen godkänts av kommunstyrelsens.


   Detaljplan träslövsläge

  Karta. Vägbeskrivning. Dela karta. Skriv ut. Sverige — Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m.