Vem företräder ett bolag i likvidation

 • vem företräder ett bolag i likvidation
 • Frivillig likvidation av aktiebolag

  Bolagsverket eller tingsrätten utser en eller flera likvidatorer som ersätter styrelsen och en eventuell verkställande direktör. Likvidatorn ska genomföra likvidationen, alltså avveckla aktiebolaget. Aktiebolaget är upplöst när likvidatorn har lagt fram sin slutredovisning på en bolagsstämma.
 • Frivillig likvidation steg för steg
 • Frivillig likvidation steg för steg

  När ett aktiebolag har gått i likvidation är det likvidatorns uppgift att genomföra likvidationen. Likvidatorn ersätter styrelsen Likvidatorn går in i styrelsens och den verkställande direktörens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

   Vad gör en likvidator

  Vem kan besluta om likvidation? Det är bara ni som bolagsmän som kan besluta att handelsbolaget ska likvideras. Ni kan fatta beslutet när som helst. En fordringsägare eller en utomstående person kan alltså inte begära att ett handelsbolag ska likvideras. Anmäl beslutet om inledande av likvidation.

  Likvidator kostnad

 • Företrädare för ett enkelt bolag eller ett partrederi. Representant; Ett enkelt bolag under likvidation; Företrädare för en stiftelse eller en ideell förening; Företrädare för ett handelsbolag eller ett kommanditbolag. Ett handelsbolag i konkurs; Vem är part i ärenden hos Skatteverket under en konkurs? Ett handelsbolag under likvidation.

 • Likvidator kostnad
 • Likvidation av aktiebolag

  Vem kan vara likvidator? En likvidator måste ha fyllt 18 år, får inte ha konkurs- eller näringsförbud och får heller inte ha förvaltare. Bolagsstämman lämnar ett förslag på lämplig likvidator. Om bolaget hade revisionsberättelse till den senast inlämnade årsredovisningen så kan en ledamot eller ägare utses till.

  Vem kan vara likvidator

   Likvidatorn ersätter företagets styrelse och verkställande direktör, och avvecklar företaget. Bolagsverket utser en likvidator. Det kan vara en likvidator som företaget har föreslagit. Likvidatorn ska anmäla till Bolagsverket när likvidationen är avslutad. Avgifter för likvidation av aktiebolag hos Bolagsverket.

  Slutredovisning likvidation

  Likvidatorn ersätter styrelsen och firmatecknarna. En likvidator. ersätter styrelsen, den verkställande direktören och eventuella särskilda firmatecknare. är firmatecknare, det vill säga, har rätt att skriva under i företagets namn med rättsligt bindande verkan.

  Likvidation betyder

  Inför bolagsstämman ska styrelsen eller den som föreslår att bolaget ska likvideras ta fram ett förslag till likvidationsbeslut (25 kap. 3 § ABL). Förslaget ska bland annat innehålla skälen till att bolaget ska gå i likvidation och vilka alternativ till likvidation som finns.