Institutionen för språk och litteratur

Arabiska språket i sverige

Institutionen för språk och litteraturer. Institutionen för språk och litteraturer. Hos oss kan du fördjupa dina språkkunskaper från gymnasiet eller lära dig ett nytt språk från grunden. Vi erbjuder utbildningar inom många språkämnen: afrikanska språk, arabiska, engelska, franska, antik grekiska, japanska, kinesiska, latin.


 • Lir gu

 • Göteborgs universitet språkkurser

  Institutionen för språk och litteraturer innefattar alla språk som undervisas vid Humanistiska fakulteten, förutom svenska och nordiska språk. Vi erbjuder kurser och bedriver forskning på de större europeiska språken liksom på språk som ligger mer avlägset ur geografisk och historisk synvinkel – totalt 13 olika språk.

  Engelska institutionen

  Institutionen språk, litteratur och lärande (ISLL) har utbildningar och forskning inom språk, litteratur, språkundervisning och språkinlärning. Om institutionen Institutionen erbjuder språkutbildningar inom 12 olika språk och på alla nivåer. Institutionen är också involverad i flera av högskolans lärarprogram.

  Göteborgs universitet nordiska språk

 • Institutionen för språk, litteratur och interkultur, ISLI, består av ämnena engelska, spanska, svenska språket, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap och interkultur.
 • Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Internationella masterprogram Literature ­– Culture – Media, Language and Linguistics, European Studies och det helt nya East and Central European Studies. Läs mer Dags att tentera? Missa inte att anmäla dig till salsskrivningar. Allt du behöver veta om examination och tentamen hittar du här. Läs mer Vägledning och stöd för studenter.
 • Göteborgs universitet nordiska språk

 • Lir gu

  Institutionen för språk och litteraturer Vår forskning Vår forskning På Institutionen för språk och litteraturer bedrivs forskning som berör språk och litteraturer utifrån en bred kulturell kontextualisering och ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar.

  Studera språk

   Litteraturstudier Forskningsområdet Litteraturstudier samlar forskare och doktorander som sysslar med litteraturstudier och kulturstudier, litteraturvetenskap och litteratur- och kulturteori inom de olika språkämnena vid institutionen för språk och litteraturer. Kontakt Marius Hentea Professor 52 88 @ Områdesansvarig.
 • institutionen för språk och litteratur
  1. Forskning om språk

  Institutionens olika ämnen idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och teologi, teaterstudier och digital humaniora förenas i ett gemensamt intresse för analys och tolkning av texter och kulturella praktiker. Grunden för utbildning och forskning vid institutionen är studier av människan och mänskliga.