Brandklassat uterum

Brandspridning mellan byggnader

#1 Hej! Har fått ett bygglov för ett inglasat uterum. Det kommer ligga väldigt nära grannens tomtgräns och förråd. I Beskrivningen till bygglovet står att "vägg närmare tomtgräns än 4 m skall utföras i brandklass EI30". Någon som har erfarenhet av detta? Hur får vi en godkänd vägg mot grannen? Räcker det att glaset blir brandklassat?.

Brandklass småhus

#1 Brandavskiljning och avstånd av inglasade uterum , I detta ämne samlas frågor till, och svar från, Boverket som handlar om brandavskiljning och avstånd av inglasade uterum Nyckelord: inglasning radhus uterum brandklass Senast ändrad av MM; , Taggar: brandklass, inglasning, radhus, uterum PO Utkik.

Brandskydd mellan garage och bostad

 • Schüco skjutdörrar. Isolerade, superisolerade (SI), högisolerade (HI) och oisolerade (NI) skjutdörrsystem av aluminium för panorama-, lyft- och skjutdörrskonstruktioner. Systemen kan även integreras i företagets fasadsystem FW50+, FW60+ samt fönstersystem. Skjutdörrar.
 • Brandvarnare i uterum

  I BBR finns det regler om glas i byggnader. Reglerna är utformade för personsäkerhet vid användning och omfattar byggnadsdelar och fast inredning. Reglerna omfattar inte egendomsskydd som till exempel inbrottsskydd. Reglerna gäller för oskyddade glasytor som är placerade så att man kan komma i kontakt med dem. Tre olika risker behandlas och det är sammanstötning, fall genom glas vid.

   Inglasning balkong pris

  Hör med en konstruktör eller brandkonsult vilken brandklass som uppnås av er nuvarande vägg. Finns det ritningar och dessa har följts så borde man tämligen enkelt kunna klassa väggen i efterhand. EI 30 innebär att det ska kunna brinna 30 minuter från en sida innan branden och rökgaserna tar sig igenom. För att klara detta krävs tex.

  Uterum med balkong ovanpå

   skydd mot brandspridning mellan byggnader, bbr Allmänt. Sammanfattning av krav. BBR avsnitt inleder med följande avgränsning.


 • brandklassat uterum


 • Bygglov inglasad altan

  PYRAN® glazing retains outstanding transparency in extreme temperatures. This can be vital in the event of a fire, when visibility is challenged, and can be a life-saver when evacuating a building. Meanwhile, high light transmission along with excellent color reproduction mean that security can still be combined with attractive aesthetics.
 • Brandskydd mellan garage och bostad


 • Brandklass småhus

 • Bbr brandskydd

  Monteringsfilm för skjutparti WG 50 från Willab Garden. WG 50 skjutdörrspartier - Modern design med 17 mm säkerhetsisolerglas, som ökar isolerförmågan och fö.