Nationalistiska länder

Nationalism människosyn

Nationalism är ett samlingsnamn för en uppsättning idéer och symboler som uttrycker identifikation med en viss nation. Nationalismen tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen.

Nationalism konsekvenser

Många högernationalistiska partier i Europa i dag har en eller flera av följande punkter högt på sina program: Politisk självständighet. Begränsning av invandringfrån icke-västerländska eller icke-europeiska länder, ibland förenat med krav på repatriering. Starkare skydd för de medborgerliga rättigheterna.


  Nationalism ideologi

Exempel på nationalistiska rörelser. Grekisk nationalism; Indiens självständighetsrörelse; Irländsk nationalism; Katalanism; Nationalistiska partier; Nationalsocialism; Panarabism; Panafrikanism; Panslavism; Skandinavism; Sionism; Svarta handen; Sverigedemokraterna; Tysklands enande; Äktfinskhet; Se även.
 • nationalistiska länder


 • Nationalismen

 • Den livsfarliga historien handlar om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt. Utgångspunkten är den nationalistiska framväxten i forna Jugoslavien under slutet av talet.
 • Vad är nationalism kortfattat

   Det finns de som hävdar att imperialismen (inkl. kolonialismen) är den främsta orsaken till att många länder än idag kan räknas som u-länder. Eller bär dessa länder själva huvudansvaret för deras fattigdom? Vad anser du? motivera.


  Nationalism sverige

  Då nationalismen nu igen lyfter sitt huvud sker det i en värld där det växande världsomfattande gemensamma beroendet har gjort alla nationalistiska lösningar, vare sig det sker under sloganen America First, Rajat kiinni! eller Ut ur EU, odugliga, dyra och farliga. Många av dessa högerpopulismens representanter försöker inte ens gömma.

  Nackdelar med nationalism

  Dessutom har nationalistiska rörelser lett till viktiga sociala och politiska förändringar genom historien, inklusive avkoloniseringsinsatser och kampen för medborgerliga rättigheter. Men det finns också många negativa aspekter av nationalism som inte bör ignoreras.
 • Nationalismen
 • Vad är nationalism

  Tysklands namn under nazitiden. Tysklands officiella namn var Deutsches Reich, "Tyska riket", från till , då namnet ändrades till Großdeutsches Reich (Stortyska riket). Namnen Nazityskland och Hitlertyskland har framför allt använts av eftervärlden för att skilja perioden –45 från Kejsardömet Tyskland och.