Bokstäver teckenspråk

Alfabetet tecken som stöd

Förekomster. Lexikonet: 0 träffar. Korpusmaterial: 0 av totalt 2 träffar. Enkäter: 0 träffar. Tecknet kan också betyda. Uppdaterat: FEEDBACK. Information om bokstäver på teckenspråk.

Teckenspråk ord

  Därav kan man ta hjälp av detta alfabet om man skulle vilja bokstavera något till en döv person. Det svenska handalfabetet har bokstäverna A till Ö: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Se också: Romerska siffror. + Skriv ut detta alfabetet i teckenspråk (PDF-fil).

Svenska teckenspråk

Välkommen till. Svenskt teckenspråkslexikon. Målsättningen med ”Svenskt teckenspråkslexikon” är att på sikt publicera ett så komplett teckenspråkslexikon som möjligt. Dokumentationen av det svenska teckenförrådet görs inom lexikonverksamheten på Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik vid Stockholms.

Jag heter på teckenspråk

Det är viktigt att utgå från personens behov och förutsättningar för att stimulera utvecklingen mot läsning och skrivning. Använd alla sinnen och olika metoder, till exempel helord, taktila bokstäver, handalfabet och ljudning. En kommunikationstavla med hela ord eller bokstäver kan också vara ett stöd. Publicerat måndag 6 augusti

Teckenspråk alfabet engelska

Döva använder handalfabetet när de bokstaverar namn, främmande ord eller ord som inte motsvaras av något tecken. Personer som inte kan teckenspråk kan använda handalfabetet för att kommunicera med döva. Använda enkla ord och meningar om du med hjälp av handalfabetet ska stava dig fram när du träffar en döv person.


Hej på teckenspråk

 • Svenska alfabetet är en variant av det moderna latinska alfabetet. Det består av 29 [ 1][ 2][ 3][ 4][ 5] bokstäver varav 26 är det latinska alfabetets grundbokstäver och tre är latinska bokstäver modifierade med diakritiska tecken (Å, Ä och Ö). Versaler ("stora bokstäver") A. B. C.


 • Hej på teckenspråk
  1. Siffror teckenspråk

  De teckenspråk som används skiljer sig från land till land, och ibland inom länder, precis som talade språk. Teckenspråk har ett eget skrivsystem, men det används mest inom forskning. De som använder teckenspråk brukar använda det allmänna skriftspråket när de ska skriva.

 • bokstäver teckenspråk
 • Teckenspråk kurs

  Lexikon-ID: Uppspelningshastighet. Repetera video. Ordet bra består av tre bokstäver. Andra teckens exempelfilmer som innehåller ordet. Tidigare trodde jag att sjunga skalor innebar att sångaren sjungande uttalade do, re, mi, fa, so, la, ti.