Åverkan på grannes mark

Har er granne i

Har er granne i samband med detta tagit något, såsom sten eller grus, kan det vara fråga om det som kallas åverkan (brottsbalken 12 kap 2 a §). Skadestånd. Bortsett från den eventuellt brottsliga biten kan er granne bli skadeståndsskyldiga för den skada som grannen orsakat (skadeståndslagen 2 kap 1 §). Sammanfattning.

Din ärendebeskrivning indikerar dock

Vad du kan göra. Du kan göra en polisanmälan rörande det nedsågade trädet och avbarkningen av det andra trädet. Beroende på omfattningen av förstörelsen och trädens värde så kan det röra sig om ev. skadegörelse eller åverkan, BrB och

Ni ska alltså inte behöva

 • Att låta sin egendom ligga kvar på någon annans fastighet trots att ägaren till fastigheten bett en flytta på den, kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Sammanfattning Du har som markägare rätt att kräva att din granne flyttar på sin egendom som finns på din tomt.


 • åverkan på grannes mark
 • Till exempel är det vanligt

  Vilka åtgärder kan jag vidta när en person olovligen avverkat stor mängd skog på min mark? En granne har olovandes, på ett berg, avverkat skog och röjt sly på en yta av mer än kvm på min jordbruksfastighet. Vilka möjligheter har jag att agera och med vilka tänkbara utfall?.

  Står stammen på ts

  Enligt andra paragrafen döms man till böter eller fängelse i sex månader modet är fråga om ett ringa brott. Enligt två a paragrafen kan man dömas för åverkan till böter om man i skog eller mark exempelvis tar växande träd eller gräs eller träd som fällts av vinden.
 • De vanligt förekommande situationerna
 • › tomtgranser-staket-grannar-fastighetsjuristen-forklarar.

   Åverkan är ett brott enligt svensk lag och är dels en ringa form av skadegörelse, dels tillgrepp av vissa naturalster. Om skadan är obetydlig eller om övriga omständigheter vid skadegörelse är att anse som ringa, skall för åverkan dömas till böter.

 • Ni ska alltså inte behöva
  1. Om grenarna hänger in på

  Translations in context of "växtlighet eller döda" in Swedish-English from Reverso Context: Göra åverkan på mark, växtlighet eller döda träd. Det finns även en hemsida där det kan finnas lite ytterligare information.

  De vanligt förekommande situationerna

  Åverkan translated from Swedish to English including synonyms, definitions, and related words.