Finland el från ryssland

Finland importerar träbränsle från

Enligt en färsk utredning som Statistikcentralen och Naturresursinstitutet har gjort kom 34 procent av Finlands totala energiförbrukning från Ryssland år Beräkningarna bygger delvis på uppskattningar. När det gäller naturgas, var den ryska importens andel allra högst: 92 procent.

Omkring tio procent av

  Enligt det statliga elnätsbolaget Fingrid har omkring tio procent av Finlands totala elförbrukning importerats från Ryssland under den senaste tiden. Även om importen upphör är elförsörjningen.

 • finland el från ryssland
 • Slut på ryska elen. I natt

  Under den senaste tiden har Ryssland stått för omkring tio procent av Finlands totala elförbrukning. Bortfallet kommer att ersättas av inhemsk elproduktion samt import från Sverige och Baltikum, berättar Päivinen. Kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 väntas börja producera el i höst. Bild: Esa Syväkuru / Yle – Vindkraften ökar hela tiden i Finland.

 • Ser man på kartan

 • Ryssland kommer från och med

  Ryssland har klippt elen till Finland, uppger finska myndigheter. Beskedet kommer efter att Finland meddelat att landet utan dröjsmål måste ansöka om ett Natomedlemskap. Ryssland hävdar å andra sidan att det beror på problem med betalning, enligt energibolaget Fingrid. Text TT, Simon Larsson Kopiera länk Dela artikel.
 • Den el som inte längre
  1. Det kom inte direkt som

  Testkörning av den tredje reaktorn i Olkiluoto levererade el till nätet under delar av vintern /, mycket lämpligt för att ersätta elimport från Ryssland som upphörde i och med sanktionerna som infördes mot Ryssland i anledning av Rysslands invasion av Ukraina Kommersiell drift av Olkiluoto-3 startade den 16 april [ 2].

  Ser man på kartan

 • Anledningen är att Finland, tillsammans med Polen och Bulgarien, vägrar att betala för gasen i rubel, vilket varit ett krav från Ryssland. Men även landets Nato-ansökan har påverkat.


 • Den el som inte längre

  För svenskt vidkommande innebär det en press uppåt på elpriserna i södra Sverige. Den bedömningen gör Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät. Den 17 maj upphörde rysk elexport till Finland. Den 23 maj meddelade medier att även de baltiska staterna slutade importera rysk el. Svenska kraftnät har försökt bedöma effekterna.

  Svenska kraftnät har försökt bedöma effekterna

  Vid förbrukningstoppar har det varit svårt att ersätta importen från Ryssland med import från andra länder. Finland har förberett sig för detta exempelvis med säkerhetsupplag och obligatoriska lager för oljeprodukter. Ryssland har avbrutit gasleveranserna till flera EU-länder. Även importen av träflis, stenkol och el från Ryssland.