Milersättning från hemmet till kund

 • Milersättning tjänstebil skatteverket
  1. Fakturera milersättning till kund

  Generellt är det så att det är delen från din arbetsplats till kund som du kan få milersättning för. Resan från hemmet till arbetsplatsen är din ensak. Jag tycker dock att du ska kolla min din chef och få det klargjort.

  Milersättning egen bil

  Skatteverket har gjort bedömningen att resa som görs mellan hemmet och tjänstestället alltid är att ses som en arbetsresa, inte tjänsteresa. Frågan är dock om hemmet i det härfallet bör ses som hem, eller i sig ett tjänsteställe.


  Milersättning 2023

  Vilka regler gäller för de kostnadsersättningar som jag får av min arbetsgivare? Om du har gjort resor i tjänsten och fått ersättning för dina resekostnader behöver du inte deklarera ersättningen om den gäller resor med allmänna kommunikationer, taxi eller hyrbil.


 • Rimlig milersättning företag
 • Milersättning tjänstebil skatteverket

  Höjd milersättning Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär.

  Milersättning skatteverket 2023

  För att räkna ut din milersättning måste du alltså hålla koll på hur många mil du kör till och från jobbet, samt under andra körningar som hör till företaget. Detta räknar du sen ut genom att gångra antalet körda mil med den ersättning som gäller för dig, exempelvis 18,5kr eller 6,5kr.


  Rimlig milersättning företag

 • Ersättningar för bil i tjänsten. Arbetsgivaren kan ersätta dig med 25 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

 • Milersättning kalkyl

  Här reder vi ut vad som gäller kring skattefri milersättning, hur du fakturerar din kund för körda mil och hur du bokför ersättningen. Milersättning – räkna ut och bokför den på rätt sätt.

  Milersättning till och från jobbet

   Milersättning för privat bil. Använder du din privata bil i företaget? Då har du rätt att ta ut en skattefri milersättning från företaget på 18,50 kr per mil (milersättning ). Denna ersättning har varit oförändrad under många år och inte räknats upp annars är brukligt.


 • milersättning från hemmet till kund