Sveriges kommuner 1862

  Storkommuner

Detta avsnitt är en sammanfattning av års kommunalförordningar. I samband med att års kommunalförordningar om kommunalstyrelse i stad och på landsbygden trädde i kraft den 1 januari indelades landet i cirka 2 primärkommuner. Det exakta antalet har inte varit möjligt att fastställa, eftersom vissa oklarheter.


 • Skillnaden mellan stad och kommun
 • Sveriges största kommuner

  års kommunalförordningar, bestående av fyra olika lagtexter, lade grunden för dagens kommuner i Sverige. Förordningarna utfärdades den 21 mars av Kunglig Majestät och avsåg kommunalstyrelse på landet, kommunalstyrelse i stad, kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd, samt, slutligen, landsting.


  Landskommun

  Degerfors kommun: Degerfors: Örebro län: 9 , , 49, 0, 0, 24,64 Dorotea kommun: Dorotea: Västerbottens län: 2 2 ,
 • Landskommun
 • Antal kommuner i sverige

  Sveriges kommuner från att års kommunalförordningar trädde i kraft 1 januari till den så kallade storkommunreformen 1 januari Den innefattar landskommuner, köpingar och städer, men inte municipalsamhällen, då de sistnämnda inte räknades som egna kommuner.

  Stad sverige

  Kommuner i dagens mening infördes genom års kommunalförordningar, som delade upp kyrksocknens uppgifter mellan de nya borgerliga och kyrkliga kommunerna. Därefter fanns det flera olika kommunformer i Sverige: städer, köpingar, kyrkliga kommuner och landskommuner.
 • sveriges kommuner 1862
 • Socken

  Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå Här hittar du alla Sveriges kommuner i bokstavsordning.


  Sveriges största städer

   I huvudsak godkändes dessa förslag av års riksdag och låg till grund för kommunalförfattningarna från Stadskommunerna. Ännu en art kommuner hade uppstått, nämligen stadskommunerna, som så småningom skilde sig från landskommunerna.

  Skillnaden mellan stad och kommun

 • Sveriges landsting. För efterföljarna till Sveriges landsting, se Region (landsting). Landsting är den numera historiska beteckningen för självstyrande regionala enheter i Sverige. Den genomfördes genom års kommunalreform. De benämndes ibland ” sekundärkommuner ”, till skillnad från de vanliga (primär-)kommunerna.