Folkhälsa stockholm.se

 • folkhälsa stockholm.se
 • Region Stockholm arbetar för att länets

  Telefon: E-post: @ Information om Region Stockholms folkhälsoarbete, folkhälsopolicy, projekt för goda levnadsvanor och trender som rör folkhälsa och ohälsa i länet.

  För att delta i

  Vårt hälsoprogram är utformat för att följa din hälsa på ett sätt som hjälper till att förebygga kroniska sjukdomar som diabetes samt stödja en hälsosam livsstil. Hälsosammare för resten av livet Ta första steget idag mot hållbara resultat som kan gynna dig i många år framöver. Vi är din partner för ett långsiktigt välmående.

  Hälsa Stockholm utgör en grund

   Folkhälsopiloten Stockholm. Folkhälsa börjar med goda och jämlika uppväxtvillkor: Slutrapport för Folkhälsopilot Stockholm år – (rapport ) Länk till annan webbplats. Stärkta förutsättningar för folkhälsoarbete: Utvärdering av Folkhälsopilot Stockholm år –, Karolinska Institutet Länk till annan webbplats.

  Hälsa är ett samspel mellan

  På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i Stockholm genomfört ett pilotprojekt om regional samordning och stärkta kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete. Projektet pågick under åren – och utvärderades av forskare från Karolinska Institutet.


  I september får stockholmare hem

  Därför görs undersökningen Hälsa Stockholm (tidigare kallad Folkhälsa Stockholm), där vi kartlägger levnadsvanor och hälsa i Stockholms län under en längre tid. Undersökningen är också en bas för forskning om bakomliggande orsaker till ohälsa och sjukdom. Hälsa Stockholm startade och totalt ingår cirka 90 personer i.

  På Folkhälsoguiden () finns

 • @ I samarbete med andra aktörer arbetar Region Stockholm för att uppnå en mer jämlik och förbättrad folkhälsa. Det är en central del i arbetet inom den regionala utvecklingsplanen för hållbar utveckling i Stockholms län.


  1. De dominerande bullerkällorna i

  I dag släpps Region Stockholms Folkhälsorapport som beskriver hälsoläget i Stockholms län, hur det utvecklas över tid och fördelas över olika grupper. Rapporten ges ut var fjärde år av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm.

  Bättre Hälsa stärker utsatta kvinnors

  Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 personer.


 • På Folkhälsoguiden () finns