Likformighet hur man räknar ut

Transversalsatsen

Beräkna sidan. I årskurs 8 använde vi oss av skala för att kunna ange att en avbildning är en förminskning eller förstoring. I det här avsnittet ska vi lära oss om likformighet, vilket är ett sätt att ange att två geometriska figurer har samma form, men inte nödvändigtvis samma storlek.

 • Likformighet engelska


 • likformighet hur man räknar ut

 • Likformig rörelse

  Lösning. Då de två trianglar är likformiga så kan vi ställa upp följande ekvation. $\frac {x} {4}=\frac {6} {3}$. 6/3=2 så vi kan skriva ekvationen som. $\frac {x} {4}=2$. Multiplicera bägge leden med 4. $\frac {4\cdot x} {4}=2\cdot4$. Förkorta med 4 i vänsterledet. $x=2\cdot4=8$.

  Likformighet engelska

 • Likformighet är en egenskap som används för att kunna bevisa de satser som vi kommer att ta upp i följande avsnitt: topptriangelsatsen, transversalsatsen och bisektrissatsen. Kongruens Två månghörningar är kongruenta om motsvarande vinklar och motsvarande sidor är lika stora.

 • Topptriangelsatsen

  Beräkna längder i likformiga figurer. Två figurer är likformiga om kvoten mellan motsvarande avstånd överallt är densamma. Kvoten är skalan mellan figurerna. (Detta exempel är hämtat ur Gleerups Delta matematik kurs A och B. Svar: De två okända sidorna är 33 cm och 21 cm.

  Kongruenta trianglar

   Utforska begreppen likformighet och kongruens i klassisk geometri. Lär dig hur man räknar ut likformiga trianglar och vad kongruens betyder i matematik. Vi har uppdaterat vår plattform med en ny design, för förbättrad användarupplevelse!.

  Kongruenta figurer

  Matte 2 - Geometri. «Förgående: Vinklar. Likformighet. Beräkna längder i likformiga figurer. Topptriangelsatsen och transversalsatsen. Kongruens. Bisektrissatsen. Areaskala och volymskala. Då två figurer är likformiga så har de precis samma form, men är olika stora.


   Likformighet synonym

  Ett matematiskt samband. Eftersom molmassan anger hur mycket 1 mol av något väger, kan vi skriva: molmassa = massa substansmängd molmassa = massa substansmängd. Om vi tecknar molmassan M M, massan m m och substansmängden n n, kan vi istället skriva: M = m n M = m n.

  Hur räknar man pythagoras sats

  Alltså får vi ta formeln för hur man räknar ut en cirkels area och sedan multiplicera den med höjden på cylindern. Om vi ska räkna ut cylinderns mantelyta (den välvda ytan på cylindern) så multiplicerar vi basytans omkrets med höjden. Det är lättare att förstå om vi vecklar ut cylindern så att den blir till en rektangel istället.