Hur får man bluetooth på datorn

Parkoppla bluetooth hörlurar

Välj Bluetooth snabbinställningen för att aktivera eller inaktiveraden. Välj Starta > Inställningar > Bluetooth & -enheter och aktivera Bluetooth sedan på eller av. Obs! Den Bluetooth snabbinställningen visas bara på datorn Windows upptäcker en Bluetooth adapter.

Ladda ner bluetooth windows 10

På datorn väljer du Start > Inställningar > Enheter > Bluetooth & andra enheter > Lägg till En Bluetooth-enhet eller annan enhet > Bluetooth. Välj enheten och följ de anvisningar som visas. Välj sedan Klar. Bluetooth-enheten och datorn ansluts vanligtvis automatiskt när de är i närheten av varandra och har Bluetooth aktiverat.

Hittar inte bluetooth-enhet

  Steg 1: Dubbelkolla att du satt igång Bluetooth på datorn Kan kännas uppenbart, men det är inte helt ovanligt att man glömt det. Klicka på fönstret längst ner till höger i aktivitetsfältet. Då får du sedan upp menyn där du kan se om Bluetooth är påslaget eller inte.


  Bluetooth-högtalare

Du ser "Inte ansluten" om din Windows 11 enhet inte är ansluten till några Bluetooth-tillbehör. Kontrollera i Inställningar: Välj Start >-inställningar > Bluetooth-&-enheter. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat.


 • hur får man bluetooth på datorn

 • Bluetooth hittar inte hörlurar

  Så här hittar du Bluetooth-inställningar: Välj Start och skriv sedan inställningar. Välj Inställningar > Bluetooth och enheter > Enheter. Under Relaterade inställningar väljer du Fler Bluetooth för att hitta fler Bluetooth alternativ.
 • Bluetooth fungerar inte

 • Koppla bluetooth-hörlurar till dator

  På fliken Bluetooth > enheter, växla Bluetooth-inställningen till På. Klicka på Lägg till enhet för att börja söka efter enheten. Klicka på Bluetooth som den enhetstyp du vill lägga till.

  Bluetooth fungerar inte

 • Kontrollera att Bluetooth-ljudenheten är påslagen och att den kan identifieras. Hur du gör varierar beroende på enhet. Läs informationen som medföljde enheten eller gå till tillverkarens webbplats.
 • Bluetooth adapter

  Ansluta en enhet genom att använda Bluetooth-sändtagaren från Microsoft med First Connect. Vissa Bluetooth-enhetsmodeller har sändtagare med knappar som gör att du enkelt kan koppla enheten till datorn. Anslut Microsoft Bluetooth-sändtagaren i en USB-port. Håll ned Connect-knappen på USB-sändtagaren i fem sekunder.