Kommunalt vatten abonnemang borås hur betalar man

Borås energi mina sidor

Här förklarar vi hur ditt abonnemang för kommunalt vatten och avlopp debiteras och faktureras utifrån den så kallade brukningsavgiften. Fast avgift Som fastighetsägare betalar du alltid en fast avgift som består av två delar - en grundavgift och en lägenhetsavgift.


Borås energi och miljö personal

Frågor och svar om vatten och avlopp. Vad är ett verksamhetsområde och en förbindelsepunkt? Här hittar du vanliga frågor och svar om vatten och avlopp.

 • Borås energi och miljö grönt kort

 • Borås energi och miljö grönt kort

 • De flesta fastigheter inom Borås Stad är anslutna till det kommunala nätet. I kommunen finns fem vattenverk som försörjer drygt 90 människor med dricksvatten. Det största är Sjöbo vattenverk som tar sitt vatten från Öresjö.

 • Borås energi och miljö sophämtning

  Det går inte att säga upp ett VA-abonnemang. Därför måste de fasta avgifterna alltid betalas, oavsett om vatten används eller inte.

   Mina sidor borås

  Alla fastighetsägare med kommunalt vatten och avlopp betalar solidariskt för skötsel och underhåll av alla ledningar och anläggningar som behövs. Du betalar för nyttan av att kunna använda vattnet, inte för hur mycket vatten du använder. Här finns mer info om brukningsavgiften.

  Borås vatten och avlopp

  Ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Vill du ansluta din fastighethet till den kommunala anläggningen för vatten och avlopp skickar du in en anmälan till oss. Tänk på att vara ute i god tid och att handläggningstiden i normalfallet är cirka tre månader.
 • Borås vatten och avlopp
 • kommunalt vatten abonnemang borås hur betalar man
 • Eget avlopp - borås

   En rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. En kubikmeter vatten kostar 40,50 kronor. Fast avgift max ,50 kronor per år. Alla VA-kunder betalar en fast avgift för att kunna vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen. För vissa, som inte har möjlighet att nyttja till exempel dagvatten, kan taxan vara reducerad.

  Vatten, avlopp

  Fakturan kan du se i Mina sidor och du får själv bestämma med vilket intervall du vill få din faktura. Även om du hyr ut ditt hus är du betalningsansvarig till oss. Avgifterna för vatten, avlopp och avfall fastställs årligen av kommunfullmäktige för det kommande året. En beräknad årsförbrukning och årskostnad för dina abonnemang.