Chockerande politiska beslut senaste tiden

Europaportalen trovärdighet

Motioner Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen. PDF 10 förslag för en starkare demokrati PDF ( KB) DOCX 10 förslag för en starkare demokrati DOCX (81 KB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt rösträttsålder och tillkännager detta för regeringen.
 • Europaportalen trovärdighet
 • Hur mäter riksbanken inflation

  Den politiska utvecklingen de senaste åren och den globala klimatkrisen har gjort nydanande reflektioner kring demokratins organisering och värde allt mer brådskande. Trots demokratins historiskt stora framgångar talar allt fler tecken för att demokratin som styrelseskick faktiskt står inför en tillbakagång.

  Eu-parlamentet

  Därmed kommer vissa politiska beslut som demokratiskt valda politiker fattar att påverka samhället även under efterföljande mandatperiod då andra politiska företrädare kan ha fått makten. Därför blir det svårt och i praktiken närmast omöjligt att koppla politiker och deras fattade beslut till beslutens konsekvenser.


 • chockerande politiska beslut senaste tiden
 • Aktuella eu-frågor

 • Politik i Sverige karakteriseras sedan talet av den svenska parlamentariska demokratin och dess proportionella representation.. Sverige är en representativ demokrati och den politiska makten över Svenska staten ligger hos den inför den folkvalda riksdagen ansvariga regeringen, ledd av regeringschefen, statsministern, som sedan är Ulf Kristersson.


 • Europaportalen källkritik

   Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”. Ökad polarisering kan försvåra möjligheterna att fatta politiska beslut i för.
 • Aktuella eu-frågor

 • Eu nyheter 2023

  Publicerat fredag 21 april kl Det var ett chockerande beslut av den politiska majoriteten i regionstyrelsen att säga upp regiondirektören Jan Grönlund med omedelbar verkan, säger.

  Eu nyheter

  Sveriges politiska system - så styrs Sverige. Avsnittet handlar om den svenska statens uppbyggnad och funktion. Vi ska titta på Sveriges grundlagar, riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag samt var olika beslut fattas. Även regionerna och kommunerna lyfts fram. Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

   Europeiska unionen

  saknas formaliserade modeller där kalkylerande kollektiva beslut (se ruta 2). Rutinmässiga beslut I den andra analysnivå är traditioner, normer och andra rutiner rättesnöre vid beslutsfattande. Det finns inga renodlade modeller som analyserar rutinmässiga beslut på kollektiv nivå (se ruta 4). Samma sak gäller på individnivå, däremot.