Patientsäkerhetsberättelse psykolog

Kalendegatan 25 malmö

Patientsäkerhetsberättelse på Ardengård Psykologkonsult AB. Ardengård Psykologkonsult AB är en mottagning som huvudsakligen arbetar med psykoterapi i nuläget men kommer framöver även erbjuda andra tjänster såsom utbildning, chefsstöd och föreläsningar inom specifika områden. Verksamhetschefen och ägaren Thomas Ardengård.

Psykologkonsult

 • För att täcka behovet av p sykologutredningar anlitades privatpraktiserande psykolog. Antalet elever på gymnasiet och gymnasiesärskolan uppgick till drygt elever.


  1. Under år har samtliga psykologer

  Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats Förslag till beslut Välfärdsnämnden antar Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats Sammanfattning av ärendet Härryda kommun är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare.

  För att täcka behovet

   godkänna patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats och psykologiska insats Beskrivning av ärendet Elevhälsans medicinska insats har i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen upprättat en patientsäkerhetsberättelse för år
 • patientsäkerhetsberättelse psykolog
 • Patientsäkerhetsberättelse godkänns. psykolog har köpt

  patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsarbetet genomförs i nära samarbete mellan verksamhetschef enligt HSL, skolläkare med medicinskt ledningsansvar (MLA) och skolsköterskor, psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA) och skolpsykologer och logopeder. Personalen inom HSL ansvarar för sina handlingar inom ramen för sin.

  Elevhälsans psykologiska och medicinska

  vårdnadshavare och att psykolog och logoped samarbetar. Vidare informeras vårdnadshavare om att den information som lämnas till skolan efter utredning är information som skolan behöver för att kunna arbeta vidare med eleven. Detta innebär att psykolog och logoped väljer relevant information. Information lämnas.
 • Psykologkonsult
 • MLA och PLA ger behörigheter

  undersköterska, fysioterapeut, kurator, psykolog, arbetsterapeut, dietist och logoped. Alla i teamet träffar patienten under inskrivningsdygnet och tar anamnes och status. Sedan lägger man tillsammans med patienten upp rehab- och omvårdnadsplan med mål och åtgärder. Uppföljning sker.


  Elevhälsans psykologiska insats (EPI)

  Patientsäkerhetsberättelse Maria Alberts vårdcentral. Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun. Verksamhetsberättelse MAR-grupp - MAS.