Icke-reaktivt ämne

Reaktiv betyder

Ibland används även begreppet reaktivitet i syfte att beskriva hur snabbt ett ämne reagerar, det vill säga ämnets reaktionshastighet. Ju starkare reaktivitet ett ämne har, desto snabbare blir också reaktionshastigheten. De båda kemiska termerna är därför nära sammankopplade med varandra. Kemiska ämnen med låg reaktivitet kallas.

  Reaktivitet synonym

Translations in context of "icke-reaktivt" in Swedish-English from Reverso Context: Ämnet är icke-reaktivt, delvis pga styrkan i kolfluorbindningarna, vilket gör att det ofta används i behållare och rörsystem för reaktiva och frätande kemikalier.


Vad betyder reaktiv hund

 • Fluor (latin: Fluorum [15]) är ett icke-metalliskt grundämne med atomnummer 9. Den har kemiskt tecken [16] F och tillhör gruppen halogener. Fluor bildar en tvåatomig molekyl med sig själv i grundform, vilket resulterar i F 2, fluorgas. Fluor är det mest reaktiva och elektronegativa av alla grundämnen.


 • Reaktiv hund

   Ett ämnes R beskriver hur mycket ett reaktivt ämne fördröjs jämfört med ett icke-reaktivt ämne. treaktivt= R*ticke-reaktvit Islinser bildas i vilka typer av jordar vid frysning: Sand eller mjäla/ler?.

  Reaktiva förändringar

  medlet hade därför bildat ett skyddslager av relativt icke-reaktivt ämne på ytan. Nä b t l ft hi k bl d d ä d di kt h Visste du? När arbetaren lyfte upp hinken blandades ämnena som reagerade direkt och materialet skvätte ur hinken. Oxidationsmedel som natriumpermanganat är starkt reaktiv med många andra ämnen.


  Reaktivitet psykologi

  Synonymer till detta är initiativlös eller indolent. I övrigt kan ordet reaktiv anta många snarlika betydelser (se nedan) 1) Inom fysiken som innebär ett motstånd mot något; särskilt i fråga om krafter som ger upphov till reaktion. 2) Inom kemin som har benägenhet att reagera kemiskt.
 • Vad betyder reaktiv hund

 • Reaktivt beteende
 • Varför reagerar inte ädelmetaller

  Study Kapital 1, 2 och 3 (Kemi 1) flashcards. Create flashcards for FREE and quiz yourself with an interactive flipper.


 • icke-reaktivt ämne


 • Reaktivt beteende

  Kalium är ett grundämne och spårämne. Kalium tillhör gruppen alkalimetaller och är vanligt förekommande i naturen. Kalium oxideras hastigt i luften, och är mycket reaktivt med vatten. Därför förvaras ren kaliummetall i någon typ av olja, såsom fotogen, för att förebygga oxidation.