Hur uppfattar kristna jesus

  Jesus liv

Jesus kallades ”den smorde” av de första kristna därför att han uppfattades som deras kung. ”Jesus Kristus” är alltså inte för- och efternamn, som det kan uppfattas i vår kultur, utan ett namn och en titel. Samtidigt talar vi om Jesus Kristus som en helhet, eftersom vi uppfattar Jesus som just herre eller befriare.


Jesus historia

  Kristendomens troende anhängare anser att Jesus är den utlovade Messias/Kristus, och den kristna majoriteten menar att Jesus även är Guds son. Kristendomen uppfattar sig som en gemenskap i Kristus, sammanhållen av tron, sakramenten och bönen.

Jesus liv kortfattat

Jesus (sv. uttal /jeːsɵs/) från Nasaret, också kallad Kristus, var en i Galileen och Judeen kringvandrande judisk predikant. Enligt evangelierna i Nya Testamentet i Bibeln verkade han i omkring tre år innan han dömdes till döden, avrättades genom korsfästelse och därefter uppstod.

Jesus föräldrar

Trinitariska kristna betraktar även Jesus, efter hur han beskrivs i Nya testamentet, som gudomlig - Gud som blivit människa. [15] De flesta kristna betraktar honom som människornas frälsare, som räddar oss från synden [ 16 ] och dess konsekvenser: [ 17 ] befrielse som kommer från Gud, [ 18 ] befrielse från lidande [ 19 ] och.


Jesus - fakta

Det gäller hela Bibeln. En god tolkning är den som ur Bibelns texter kan lyfta fram Guds kärlek, befrielse och upprättelse, oavsett om det är Nya testamentet eller Gamla testamentet. Martin Luther tyckte att Jesus Kristus som en stjärna kastar ljus över Bibeln i sin helhet. Foto: Shutterstock.
 • hur uppfattar kristna jesus
 • Jesus födelse


 • Hur gammal blev jesus

 • Jesus kallas i kristendomen för Messias eller Kristus och sägs enligt kristen tradition vara Guds son. Jesus liv, död och återuppståndelse är den centrala berättelsen i kristendomen. Händelser ur Jesus liv ligger till grund för många av de kristna högtiderna och den kristna kyrkans sakramenten. Idag är de flesta.

 • Hur gammal blev jesus


 • Jesus budskap

  Fadern, Sonen och den Helige Ande som en enda Gud; Kyrkan som förmedlare av Guds frälsning. Det är innehållet i det kristna budskapet som Jesus Kristus har visat för oss. Det kristna budskapet är det, som Jesus Kristus förkunnat. Kärnan i detta budskap är Jesus själv.


  Jesus födelse

  Kristen tro bör innefatta både respekt för den judiska tron och en klar bekännelse till Kristus som löftenas fullbordan och den som öppnade väg för alla folk in i Guds förbund. En praktisk konsekvens är att kristna bör närma sig judar i samtal kring både det som förenar och det som skiljer våra traditioner åt.