Egentest covid hur gör

 • Det gör myndigheten genom att


 • Vänta 15 - 30 minuter

  Questionnaire to help you understand your COVID risk status & options. Take a questionnaire to help you understand your COVID risk status & treatment options.
 • Testresultatet är ogiltigt om testlinjen
 • O Antigen snabbtest covid (SARS-CoV-2) –

  Ditt hemtest är ett antigentest som fungerar likadant som de snabbtester vårdpersonal gör på centrala provtagningsmottagningar Den enda skillnaden är att ditt resultat från hemlaboratoriet inte registreras som en offentlig sjukdomsstatus i exempelvis ett coronapass. VIDEO: Så fungerar ditt hemtest.
 • egentest covid hur gör
 • Inget test på marknaden är hundraprocentigt

  När man har sjukdomssymtom och misstänker att det är covid så kan man i stora delar av landet göra ett så kallat egentest, alltså att man får ett hemskickat PCR-test som visar om man har en.

  Hur ska ett självtest

   Om du tror att du har covid kan du göra ett självtest för att se om du har en pågående infektion. Fråga doktorns läkare Karin Granberg visar hur du går tillväga. Spela videon för att se.


  Gå igenom instruktionerna igen och

  Enkelt Prisvärt / Kloka Råd / Om coronaviruset / Antigentester Självtest – covid Inom loppet av minuter kan ett antigentest, även kallat självtest eller snabbtest, visa om du kan ha en pågående infektion av covid Testet kan användas både av symtomfria personer och för de med symtom.

  Testresultatet är ogiltigt om testlinjen

 • Egenprovtagning -vid misstanke om covid Börja med att läsa igenom hela instruktionen! Det är viktigt att du utför alla moment i instruktionen Egenprovtagningen består av 3 moment Registrera provet Ta provet Packa provet Provtagningskitet innehåller: provpinne provrör med vätska, liten ziplockpåse med absorberande material.

 • Det gör myndigheten genom att

  E-post: registrator@ Tester för snabb- och självtestning av antigen eller antikroppar för covid‍-‍19 är IVD‍-‍produkter. De ska vara CE‍-‍märkta för sitt avsedda ändamål. Självtester är avsedda för att användas även av lekmän utanför hälso- och sjukvård och måste genomgå särskild granskning.

   AllTest COVID Antigen Saliv Självtest

  Lyssna Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att fokusera testning och smittspårning till hälso- och sjukvården och omsorgen för att skydda personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid Testning rekommenderas vid symtom på covid hos.