Hur mycket är arvslotten

Arvslott laglott

Det betyder att 50 % av kvarlåtenskapen utgör barnens laglotter, och resterande 50 % är deras arvslotter. Att det är viktigt att skilja på laglott och arvslott beror bland annat på att den avlidne har olika stor möjlighet att genom testamente förfoga över de här andelarna.

Kringgå laglott

Arvslotten är den del av den avlidnes tillgångar som lagen säger ska tillfalla den avlidnes arvingar (i första hand bröstarvingar). Om ett testamente saknas är bröstarvingarnas arvslott procent av det värde som finns i dödsboet, det vill säga allt det som den avlidne efterlämnar.

  Hur stor är laglotten för särkullbarn

Varje gren får lika stor lott. Till exempel: En person dör och efterlämnar en son och en avliden dotters två barn (den avlidnes barnbarn.). Arvet uppgår till kronor, sonen får 50 kronor och den avlidne dotterns barn får 25 var. Om det inte finns några bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar.

Arvslott särkullbarn

Om hon exempelvis efterlämnar kronor ska de tre barnen få 50 kronor vardera. I vårt fall har dock A upprättat ett testamente som stadgar att hela A´s kvarlåtenskap ska ges till Röda Korset. I detta fall har barnen rätt till sin laglott, alltså hälften av arvslotten.

 • Vad är arvslott


 • Arvslott maka

   Arvslotten är den del som en släktarvinge till den avlidne ärver enligt lag. Arvslottens storlek beror därmed på hur många arvingar den avlidne har och hur var och en av dem är släkt med den avlidne. Om den avlidne till exempel är ogift, saknar testamente och har tre barn, är vardera barns arvslott en tredjedel av den avlidnes.


  Arvslott barn

  Arvslotten är den kvarlåtenskap som en person lämnar efter sig. Laglotten uppgår till 50 % av arvslotten och det är bröstarvingarnas andel. Det är den andelen som inte kan testamenteras till någon annan. Laglotten ska fördelas lika mellan alla barn, både gemensamma och särkullbarn.


 • hur mycket är arvslotten
 • Kringgå laglott


 • Vad är arvslott

 • Hur stor är lag­lot­ten och vad in­ne­bär den? Laglotten utgör hälften av arvslotten, det vill säga hälften av arvet. Laglotten är vad ett barn minst har rätt till, oavsett vad som framgår i ett testamente. Läs vår stora guide om testamente.
 • Laglott särkullbarn

  Laglott är den del som en bröstarvinge, det vill säga den som är närmast att ärva i rakt nedstigande led (barn, om barnet är avlidet barnbarn och så vidare) alltid kan kräva att få som arv. Laglotten är alltid hälften av arvslotten och arvslotten är den del som en bröstarvinge har rätt till om det inte finns något testamente.