Hur påverkas människor av bomullsodling

  Vad används bomull till

Samtidigt lider människor av allvarlig brist på rent dricksvatten. Exempel på bomullsodlingens negativa konsekvenser. Bomullsproduktion leder alltför ofta till ett ohämmat utnyttjande av vattenresurser och mark som påverkar både människor och de naturliga ekosystemen på flera sätt.


Bomull fakta

 • Kemikalieintensivt jordbruk. Bomullsodlingen är ett av världens mest kemikalieintensiva jordbruk och ungefär 25% av allt insektsmedel går till bomullsodlingar. Bomullsplantan angrips lätt av skadedjur som kan förstöra hela skörden och därför används stora mängder insektsmedel.
 • Vart odlas bomull

   WWF: Samarbete krävs för mer hållbar bomull. DEBATT Det viktigaste är att flytta hela bomullsmarknaden i en mer hållbar riktning. Ingen vinner på att bomullsstandarder ställs mot varandra – i synnerhet inte miljön, skriver Daniel Robertsson på WWF i en replik.

  Hur påverkar bomull miljön

  Döttrarna, som är 8, 10 och 13 år, ingår som bonus i det avtal som godsägaren gjort upp med föräldrarna. Flickorna ska arbeta varje dag i veckan, inklusive söndagar, under den sju månader långa bomullssäsongen. Under tiden kan inte flickorna gå i skolan.
 • Bomull fakta


 • Hur tillverkas bomull

  Runt om i världen är det många miljoner människor som lever på bomullsodling, och en väldigt stor andel av dem lever i länder med utbredd fattigdom. Många brukar åkerplättar som är väldigt små, och det är de bönderna som är värst utsatta för odlingens risker.

  Hur utvinns bomull

  Problemet med bekämpningsmedel på bomullsodlingarna är att de inte bara tar hand om skadedjur på plantagen utan leder också till bland annat förgiftning av floder och grundvatten, förlust av biologisk mångfald och allvarlig påverkan på människors hälsa.

 • hur påverkas människor av bomullsodling
 • Vad är bomull

  Vid konventionell bomullsodling (alltså icke-ekologisk) så används massor av bekämpningsmedel och konstgödsel till exempel, vilket förstås påverkar naturen omkring odlingarna genom att gifter läcker ut i marken och vattendragen i närheten blir övergödda.

  Hur odlas bomull

  Den här artikeln handlar om textilmaterialet. För växten, se Bomullssläktet. För bomull avsedd för hushållsbruk, se Bomullsvadd. Bomullsodling. Bomull är ett textilfiber och ett textilmaterial som kommer från växter av bomullssläktet (från tyskans "Baumwolle" - ull från träd, plattyska Boomwull).