Hur hittar djur föda

Hur hittar djur föda i savannen

Isbjörnen är väl anpassad för sitt liv på Arktis packis, nära land och öar. Här lever de tillsammans med djur som vikaresäl, fjällräv, narval, vitval och miljoner flyttfåglar. Det allt varmare klimatet med minskande havsis och snötäcke är dock ett stort hot mot isbjörnen.

Hur hittar djur föda i öknen

Enligt studier av djur i hägn äter ett vuxet rådjur ungefär kg föda per sommardygn. På vintern sjunker konsumtionen till ungefär 0,,5 kg/dygn. Vilda djur äter sannolikt något mer. Allmänt kan man säga att rådjur äter lika mycket som en vuxen älg.

Hur växter kan klara sig från att bli uppätna

Vargens föda varierar mycket mellan olika områden i världen. Här i Skandinavien är älg det viktigaste bytesdjuret i de flesta revir, och en vargflock dödar omkring älgar på ett år. Men vargar anpassar sig efter den mat som finns och kan också ta rådjur, renar, bäver, hare, grävling, hjortar, fåglar, rävar, sork, grodor och.

  Hur lockar djur till sig en partner

Fjällrävens viktigaste föda är fjällämmel och det är under bra lämmelår som fjällräven förökar sig som bäst. De inträffar vart tredje-fjärde år. Samma cykliska mönster syns i fjällrävens reproduktion, år med god tillgång på lämmel innebär också flera fjällrävsvalpar.

Hur anpassar sig djur till miljön

Till och med torr föda, som soltorkade frön, innehåller en del vatten. Dessutom äter många djur på natten då luftfuktigheten är större och växterna absorberat mer vatten. Att inte alla djur äter de köttiga, vätskerika växter som finns i deras omgivning, beror på att dessa kan innehålla mycket salt eller giftiga ämnen.

Hur anpassar sig djuren i savannen

 • En vuxen älg äter kg föda per dygn under vintern. Mängden gäller färskvikt, dvs färska växtdelar, och motsvarar kg torrvikt (torkad föda). På sommaren är mängden föda gånger större per dygn än vintertid, mätt i torrvikt. Mängden föda varierar förstås mellan individer och är beroende av kroppsvikten.


 • Hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra

   Djurportalen. Lejon (Panthera leo) är ett kattdjur av släktet Panthera och världens näst största kattdjur, bara tigern är större. Lejonen lever i motsats till andra kattdjur i flockar. Två av artens viktigaste kännetecken är hanarnas man och dess rytande vilket är unikt bland kattdjuren.

  Hur anpassar sig djur i barrskogen

  Om det är god tillgång på föda brukar den spara en del i ett litet “skafferi” till sämre tider. Öken räven får i sig all den vätska som den behöver genom den mat som den äter. Ökenräv Ungar. Honan får en kull med ungar om året. De nyfödda ungarna är blinda och hjälplösa.


 • Hur anpassar sig djur i barrskogen


 • hur hittar djur föda

 • Hur anpassar sig djuren i savannen