Vad menas med deponera

 • Deponering synonym
 • Deponera pengar

  En deponi är en "upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Som deponi räknas inte en plats där avfall. 1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det ska behandlas, 2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller.

  Deponera hyra länsstyrelsen

  Minska mängden och farligheten av det deponerade avfallet. Åtgärderna är till exempel producentansvar för vissa avfallsslag, sorteringskrav för brännbart avfall, förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall och även skatt på avfall som deponeras.
 • Deponera pengar


 • vad menas med deponera
 • Deponier

   Deponigas kallas den gas som uppkommer vid en deponi där man tidigare har deponerat organiskt avfall. Gasen består av cirka 50 procent metan, resten är koldioxid, kväve och små mängder av andra gaser. Eftersom den innehåller metan måste den samlas in för att minska klimatpåverkan.

  Deponera avfall

  Deponering. Wiktionary har en ordboksartikel om deponering. Deponering kan syfta på: Avfallsdeponering – en avfallsbehandlingsmetod som innebär att avfallet läggs på en soptipp. Källkodsdeponering – ett företag deponerar källkoden till sina datorsystem hos en annan aktör. Det här är en förgreningssida, som består av en lista på.

  Vad slängs i deponi

  Translation for 'deponera' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

  Deponera hyra

  Ordets historia/ursprung. deponera, i betyd. 'till förvaröverlämna (dokument, värdepapper o. d.)', = nyhögtiska deponieren, av latin dēpōnere,lägga ned o. d., med part. pf. dēpositus,vartill deposition o. depå (se d. o.);jämför post 3 o. ponera.

  Deponering synonym

 • Dispositiva tvistemål är sådana tvistemål där parterna med rättslig verkan kan komma överens (ingå förlikning) om det som målet handlar om. Målen rör i regel – på ett eller annat sätt – tvister om pengar (krav på betalning). Såväl företag som privatpersoner kan vara parter i ett dispositivt tvistemål. Denna text handlar.


  1. Deponi farligt avfall

  Vad är ett förmånstagarförordnande? Genom ett förmånstagarförordnande kan du som har en personförsäkring bestämma vem som ska få rätt till utfallande försäkringsbelopp. Den som får rätt till försäkringen kallas för förmånstagare. De allra flesta livförsäkringar innefattar ett förmånstagarförordnande.