Arbetsintegrerande sociala företag lista

  Skoopi

Ett arbetsintegrerande socialt företag ska: Ha som syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle. Sälja varor och tjänster till kunder. Det kan handla om arbetsintegrerande tjänster, caféverksamhet, odling, syarbete, biltvätt, hotellverksamhet, kontorstjänster eller andra verksamheter som de anställda har kunskap om.


Sociala företag stockholm

Statistiken från SCB visar att arbetsintegrerade sociala företag är ett sätt för personer med utländsk bakgrund att få arbete. Vi informerar om vilka du ska kontakta för att hitta sociala företag i ditt närområde. Klicka dig vidare till en lista över verksamheter i Sverige.

Sociala företag i sverige

Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Ett flertal av företagen är specialiserade på arbetslivsinriktad rehabilitering och har speciella möjligheter att skräddarsy arbetsuppgifter utifrån särskilda behov.

Socialt företagande bidrag

 • Viktiga organisationer och aktörer kring de arbetsintegrerande sociala företagen i Sverige är: Tillväxtverket [7], SKOOPI, COOMPANION [8], Europeiska Socialfonden (ESF) [9], Sofisam [10] samt de regionala Samordningsförbunden.


 • arbetsintegrerande sociala företag lista


 • Sociala företag exempel

  Det ska bli lättare för intressenter att hitta Sveriges alla arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Därför listar Skoopi dem. ”Vi vill skapa tydlighet kring vilka företag som verkligen har arbetsintegration som främsta syfte”, säger Ulrica Persson, ordförande på Skoopi.

  Starta socialt företag

  Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt! Ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF – är ett företag som finns till för att skapa arbetsintegration i form av anpassade anställningar och möjligheter till arbetsträning.

  Asf företag

  Ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF – är ett företag som finns till för att skapa arbetsintegration i form av anpassade anställningar och möjligheter till arbetsträning. Övrig affärsverksamhet är företagets verktyg för att skapa möjligheter till arbetsintegration.

 • Socialt företagande bidrag
 • Sociala företag lön

   Vilken associationsform som ett arbetsintegrerande socialt företag bör bedriva sin verksamhet igenom beror främst på vilket sätt verksamheten ska bedrivas, ägas och ledas. Vi ska nedan beskriva tre associationer som kan vara lämpliga för arbetsintegrerande sociala företag. Ekonomisk förening. Syfe och ändamål.