Sjukskriven halvtid föräldraledig

Föräldraledig sjuk sambo

1. Sjukanmäl dig Gör en sjukanmälan den första dagen du är sjuk. Gör en sjukanmälan 2. Ändra din ansökan om föräldrapenning Logga in på Mina sidor och ta bort de dagar som du har ansökt om föräldrapenning för, från och med dagen när du sjukanmält dig. Du kan ta bort fler dagar senare om du inte vet nu hur länge du ska vara sjuk.

  Vab under föräldraledighet

Du kan få sjukpenning om du. inte kan ta ett arbete eller arbeta för att du är sjuk. är inskriven och aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. har arbetat tidigare så att du har en sjukpenninggrundande inkomst. är försäkrad i Sverige. Du måste också vara försäkrad i Sverige.


 • Föräldraledighet utan att ta ut dagar

 • Försäkringskassan

  Huvudregeln vid deltidssjukskrivning är att den sjukskrivne ska minska sin arbetstid lika mycket varje dag. För den som är sjukskriven på halvtid och har en heltidstjänst om 40 timmar per vecka, 8 timmar per dag, ska arbetstiden minska till 4 timmar per dag.

  Sjukskriven föräldraledig depression

  Enskild firma Föräldraledig och sjuk Studerande Funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom Om du har skadat dig i arbetet eller under utbildning Om du har skadat dig under militär utbildning eller vid verksamhet inom det civila försvaret Om du har skadat dig under tiden som frihetsberövad.


  Vab för syskon under föräldraledighet

 • Om du blir så sjuk under din föräldraledighet att du inte kan ta hand om ditt barn. Studerande Om du blir sjuk när studerar och riskerar att tappa ersättningen från CSN. Funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom Om du har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom kan du ha rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning.


 • 50 sjukskriven och föräldraledig

  Du är partiellt föräldraledig 20 % under tre veckor. Under dessa tre veckor blir du förkyld och kan inte arbeta på ett par dagar. I Primula sjukanmäler du dig med den kvarvarande omfattning som du skulle ha arbetat, alltså 80 %. Exempel sjuk del av dag: Du är partiellt föräldraledig 20 % under tre veckor.


  Sjukskriven utmattning föräldraledig

   Uppdaterad 2 oktober Hur många timmar i förskolan som du har rätt till beror bland annat på om du är föräldraledig, studerande eller arbetssökande. Är du sjukskriven görs en individuell bedömning. Har du behov av att utöka eller minska antalet timmar i förskolan ska du lämna in anmälan om förändrad vistelsetid till.


  Föräldraledighet utan att ta ut dagar

  När du är föräldraledig med ett barn som fyllt ett år så behöver du ta ut föräldrapenning för minst fem dagar i veckan för att skydda SGI:n. Om du inte gör det så påverkas inte själva föräldrapenningen, den är skyddad under barnets två första år, men skulle du till exempel bli sjukskriven så påverkar det hur mycket.
 • Vab för syskon under föräldraledighet
 • sjukskriven halvtid föräldraledig