Farsta strand historia

Farsta invånare 2023

Längst ut i östra delen av dagens Farsta strand, vid Forsån låg Forsens gård som löd under Stora Sköndal. Endast grunden av gården finns kvar idag, cirka 25 meter från bron över Forsån. I en husförhörslänga från omnämns Forsens gård som en av flera trädgårdsmästarbostäder.


  Farsta strand centrum

See also Farsta strand metro station for the metro station. Farsta strand is a suburban satellite town in the south part of Stockholm Municipality, Sweden. Communications Farsta strand railway station. The railway station Farsta strand was opened in and was called Södertörns villastad until

Farsta strand nyheter

  Farsta är belägen cirka åtta kilometer söder om Stockholms innerstad, väster om Nynäsvägen. Stadsdelen gränsar till Hökarängen, Sköndal, Larsboda, Farsta Strand och Fagersjö. Det moderna Farsta började planläggas redan på talet och byggdes på talets senare hälft.

Farsta strand karta

 • byggdes de första delarna av det moderna Farsta i nuvarande stadsdelarna Farsta och Farsta strand. Hösten invigdes Farstas mycket uppmärksammade centrumanläggning. Farsta fick tunnelbanestation vid centrum som invigdes innan gick tunnelbanan till en provisorisk station som låg vid Pepparvägens slut vid Farstavägen.
 • Farsta strand butiker

  Farsta Strand - kort beskrivning av områdets historia. Läs om historien kring området där Farsta Strands tunnelbanestation ligger. Texten kommer från en informationstavla som var placerad på Farsta Strands tunnelbanestation under kulturhuvudstadsåret

  Farsta strand bad

  Swedish town / From Wikipedia, the free encyclopedia. Farsta strand is a suburban satellite town in the south part of Stockholm Municipality, Sweden. See also Farsta strand metro station for the metro station.

 • Farsta badet
 • Farsta strand karta


 • Farsta strand vägbeskrivning

  Stockholms tunnelbana är ett kilometer långt tunnelbanesystem som betjänar Stockholm med förorter. Tunnelbanan ägs av Region Stockholm. Enheten Trafikförvaltningen ansvarar för det nuvarande tunnelbanenätet under varumärket SL och enheten Förvaltning för utbyggd tunnelbana ansvarar för utbyggnaden av tunnelbanenätet.

 • farsta strand historia

 • Farsta badet

  Farsta strand är en station på Stockholms pendeltågsnät, Nynäsgrenen, belägen i stadsdelen Farsta strand i Stockholms kommun mellan stationerna Älvsjö och Trångsund. Stationen har en plattform och två biljetthallar, den västra med entré från en gångtunnel och den östra via bro över spåren.