Korttidspermittering arbetsgivarens familj

Permittering synonym

Korttidspermittering finns för att företag ska kunna behålla sin personal, vilket underlättar återhämtningen när krisen lagt sig. För att kunna använda sig av systemet krävs att både arbetsgivare och arbetstagare är eniga om korttidspermitteringen. 5 saker att tänka på vid korttidspermittering.


Ersättning vid permittering

Nya regler för korttidspermittering Hur funkar korttidspermittering, vem omfattas? Vad innebär permittering? Permittering innebär att en anställd får gå ner i tid eller inte får något arbete alls av sin arbetsgivare under en period, men ändå har kvar sin anställning.

 • Permitteringsstöd
 • Permittering norge

  Korttidspermittering innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i lön och arbetstid. Kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens.


 • korttidspermittering arbetsgivarens familj


 • Permittering regler

  Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas. Om du har enskild firma, läs: Korttidspermittering för företagare med enskild firma. Nyanställda, som varit anställda mindre än 3 månader före ansökan om kortidsarbete godkändes av Tillväxtverket, omfattas inte.
 • Permittering regler
  1. Hur länge kan man vara permitterad

  Företagarna välkomnade på måndagen förslaget om korttidspermittering, men vi är mycket kritiska till att de nya reglerna inte ska kunna omfatta arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. Under tisdagen har Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander analyserat förslaget från regeringen närmare. Här svarar hon på.

  Vem betalar lön vid permittering

  Saknas kollektivavtal? Se till att skriftligt avtal, med stöd för korttidspermittering, finns med minst 70 procent av arbetstagarna. Vilka anställda omfattas? Stödet gäller endast anställda som varit avlönade tre månader före ansökan om stöd, men anställda som tillhör arbetsgivarens familj är inte berättigade till stöd.


  Permitteringsstöd

 • Enligt 11 § lagen () om stöd vid korttidsarbete är inte arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj stödberättigade. Det Tillväxtverket nu gör är att tolka detta som att endast enskilda näringsidkare kan anses ha familj eftersom de är fysiska personer.
 • Korttidspermittering engelska

   Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj kommer fortsatt att omfattas av stödet och under samma villkor som under stödet Stödet omfattar anställda som arbetsgivaren har varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.