När använder man henne och honom

Honoms eller hans

När använder man de två orden? Och är det verkligen korrekt att skriva jag såg han? Det korta svaret är: Det räknas inte som korrekt att skriva jag såg han, och jag rekommenderar inte att du använder den formen i en formell text.

Personliga pronomen svenska

  När man i svenskan använder ett personligt pronomen för att omtala en individ i tredje person används det könsbestämda hon och han, med objektsformerna henne och honom, och i vissa fall den (särskilt om djur men även abstrakta personer). Om det finns ett behov av att benämna någon i ett sammanhang där personens kön är okänt eller.


Possessiva pronomen

 • Exempel på olika personliga pronomen är: jag, vi, honom, henne, den, det, oss, hon, dem. Subjektsformen av personligt pronomen "Subjektsformen av personligt pronomen" är en speciell form av det personliga pronomenet, som beskriver någon eller något som utför något i en kommunikation.

 • Personliga pronomen objektsform

  Man använder alltid han, hans och honom när man syftar på pojkar och män. När man syftar på ett djur kan man använda både han, hon och den/det formerna. Man använder den/det när man syftar på sådant som inte är människor. De, dem och deras ersätter alla slags substantiv i plural. OBS!.
 • Possessiva pronomen


 • när använder man henne och honom

  1. Man pronomen

  Om han skulle hämta någon annans bil, använder du personliga pronomen i genitivform. Nils hämtade hans bil. Genitivform av personliga pronomen – possessiva pronomen. hans – sin Han tog sin bok. Här tillhör boken honom. Han tog hans bok. Här tillhör boken en annan manlig person. hennes – sin Hon tog sin bok. Här tillhör boken henne.

  Jag du han hon vi ni de spanska

  Objekt är den som påverkas av handlingen: mig, dig, honom, henne, den, det, oss, er, dem. Genitiv är den som äger något: min, din, hans, hennes, sin, dess, vår, er, deras. Exempel: ”De ger alltid sina presenter till dem.”. Använd alltså ”de” när personerna/sakerna utför handlingen, och ”dem” när personerna/sakerna bara.

  När använder man min och mitt

  Demonstrativa pronomen på spanska är: • esto ”det här”. • eso ”det där”. • aquello ”det där [längre bort]”. Med efterföljande adjektiv blir böjningen som följer: • este hombre / estos hombres esta mujer / estas mujeres. • ese hombre / esos hombres esa mujer / esas mujeres.


  Personliga pronomen genitivform

  hen - hen - hens. Helt enkelt för att det är åt det hållet både "han" och "hon" verkar vara på väg, det är ju inte ovanligt idag att höra: han - han - hans. hon - hon - hennes (men ibland till och med "hons") Det här med han - han - hans går tillbaks lika långt som han - honom - hans, i fornsvenska var formerna på det här sättet.