Konst och lärande essäer om estetiska lärprocesser

 • konst och lärande essäer om estetiska lärprocesser

 • Konst och lärande: essäer
 • Vid flera lärosäten bedrivs numera såväl

  Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar. Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan använd.


  Estetiska lärprocesser har under senare

  Konst och lärande Red: Anders Burman Konst och lärande Essäer om estetiska lärprocesser Redaktör: Anders Burman ”I en tid då utbildningsfrågor allt oftare tycks handla om snabba resultat, måluppfyllelse och rätt input-output relation, utgör Konst och lärande. Essäer om estetiska lärprocesser ett.

  Konst och lärande: essäer

  Konst och lärande Essäer om estetiska lärprocesser Burman, Anders (red.) Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar.
 • Ingår i: Konst och lärande:

 • Att man kan ta sig

  Konst och lärande: essäer om estetiska lärprocesser / redaktör: Anders Burman. Burman, Anders, (redaktör/utgivare) ISBN

   Konst och lärande. essäer om

  Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan anvand Estetiska larprocesser har under senare ar etablerats som ett akademiskt falt och ett amnesomrade inom framfor allt landets lararutbildningar.

  Konst och lärande: essäer om

  Skickas inom vardagar. Köp boken Konst och lärande: essäer om estetiska lärprocesser (ISBN ) hos Adlibris. Fraktfritt över kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris.


  Ingår i: Konst och lärande:

 • Om hur man närmare bestämt bör förstå estetiska lärprocesser finns det emellertid ingen konsensus. Att man kan ta sig an begreppet och fenomenet estetiska lärprocesser på en mängd olika sätt framkommer av de essäer som samlats i denna antologi.
 • Konst och lärande: Essäer om

   2) läran om det sköna och dess modifikationer, dvs. det sublima, det komiska, det tragiska osv., 3) filosofisk undersökning av problem, begrepp och förutsätt-ningar vid tal om konst och konstupplevelser, varvid ”konst” används i vid mening och inkluderar bildkonst, litteratur, mu-sik, film, teater jämte estetiska objekt av skilda slag.