Insättningsgaranti och investerarskydd

Riksgälden insättningsgaranti

  Insättningsgarantin innebär att du får ersättning av staten om den bank eller institut där du har dina pengar går i konkurs. Skyddet gäller upp till 1 kronor per person och institut. Så fungerar insättningsgarantin Vad är investerarskyddet?.

Insättningsgaranti isk

Insättningsgaranti och investerarskydd. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar på prövade och godkända depåer och konton i banker och kreditmarknadsföretag med flera institut. Garantin ger ersättning med högst 1 kronor per kund och institut, om inte insättaren enligt lag har rätt till högre ersättning.


 • Insättningsgaranti flera banker
  1. Insättningsgaranti 2023

  INFORMATION OM INSÄTTNINGSGARANTI OCH INVESTERARSKYDD Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar på prövade och godkända konton i banker och kreditmarknadsföretag med flera institut. Garantin ger ersättning med högst 1 kronor, om inte insättaren enligt lag har rätt till högre ersättning.

 • Investerarskyddet


 • Insättningsgaranti fonder

  Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 1 kronor per person och institut. Man kan också ansöka om ett tilläggsbelopp (upp till 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad. Ansökan om tilläggsbelopp görs först efter att ett.

  Insättningsgaranti nordea

  Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs? Konsumentstöd Frågor & svar Insättningsgaranti - ISK Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto.


  Insättningsgaranti flera banker

  Investerarskydd är i Sverige en statlig garanti till investerare som har värdepapper och pengar hos finansinstitut som utför investeringstjänster åt sina kunder. Garantin innebär att den som anlitar ett finansinstitut skall kunna få ersättning för sina värdepapper och insatta pengar även om institutet går i konkurs.

  Insättningsgarantin försvinner

  Ingen insättningsgaranti eller investerarskydd. Kan själv inte bedöma hur säkra mina pengar är utifrån det som sägs på webbplatsen om en självständig juridisk enhet. Jag menar, hur sårbar är man om det sker något fiffel, och hur ser ägarstrukturen ut hos Degiro? En bra hemsida är ett krav.

 • insättningsgaranti och investerarskydd


 • Investerarskyddet

 • Insättningsgaranti & Investerarskydd De pengar du sätter in hos SAVR omfattas av Insättningsgarantin på upp till euro (genom Danske Bank) innan fondandelarna köps. Ditt sparande är alltid helt åtskilt från våra och vår leverantörs tillgångar.