Långvarig smärta behandling och rehabilitering

Multimodal smärtrehabilitering

  Det andra uppdraget handlade om behandling och rehabilitering vid fibromyalgi, ett långvarigt tillstånd som karakteriseras av utbredd smärta och trötthet och som oftast drabbar kvinnor. SBU har publicerat utvärderingsrapporterna Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta och Behandling och rehabilitering vid.

Vad är multimodal rehabilitering

behandling och rehabilitering av patienter med långvarig smärta. Expertgruppen föreslår i rapporten en nationell samordning av smärtvåren, för att ta fram nationella rekommendationer kring patienter med långvarig smärta. Det skulle öka möjligheterna till en mer jämlik och effektiv vård och att bästa.


Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

 • Innehållet gäller Jönköpings län. Långvarig smärta är smärta som varat i tre månader eller längre. Du behöver inte ha ont hela tiden för att smärtan ska kallas långvarig. När smärtan inte går att få bort kan den ofta lindras genom behandling med vissa läkemedel och andra åtgärder.
 • Multimodal rehabilitering smärta

  Vid långvarig smärta kan du även vända dig till oss för behandling och rehabilitering genom vår smärtrehab. När du har sökt dig till oss via en egenremiss eller fått en remiss av en läkare blir du kallad för en bedömning för att se om rehabprogrammet kan vara lämpligt för dig.

 • långvarig smärta behandling och rehabilitering


  1. Sbu långvarig smärta

  Den här texten beskriver olika typer av läkemedel som används vid långvarig smärta. Smärta vid cancer och reumatiska sjukdomar behandlas delvis annorlunda än andra typer av långvarig smärta och beskrivs inte närmare i den här texten. Här kan du läsa mer om långvarig smärta.


  Multimodal rehabilitering stockholm

  Långvarig smärta. Långvarig smärta är smärta som varat i tre månader eller längre. Du behöver inte ha ont hela tiden för att smärtan ska kallas långvarig. När smärtan inte går att få bort kan den ofta lindras genom behandling med vissa läkemedel och andra åtgärder. Långvarig smärta kan ofta betraktas som en egen sjukdom.

 • Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta
 • Multimodal rehabilitering utmattningssyndrom

  För att få en så tillförlitlig bild som möjligt, sökte SBU år efter systematiska översikter av forskningsresultat om behandling och rehabilitering av långvarig muskuloskeletal smärta, det vill säga från muskler, leder och skelett. Trots att långvarig smärta är vanligare hos kvinnor [17] visade kartläggningen att det i stort.

  Smärtrehab stockholm

  Behandling av långvarig smärta i ansikte och käkar Slutsatser Bakgrund Metodik för litteraturgenomgång Resultat Odontologiska behandlingsmetoder Farmakologiska behandlingsmetoder Beteendepåverkande behandlingsmetoder Fysikaliska behandlingsmetoder Biverkningar Ekonomiska aspekter Framtida.
 • Multimodal rehabilitering smärta