Markera alla ifyllda celler excel

 • markera alla ifyllda celler excel
 • Markera varannan rad i excel

  Microsoft-säkerhet. Hjälpmedelscenter. Här kan du läsa mer om hur du markerar celler, cellinnehåll, områden, hela kolumner och hela rader, liksom om hur du snabbt kan markera alla data i ett kalkylblad eller en tabell i Excel.


  Separera celler excel

  Klicka på Endast direkt om du bara vill hitta celler som formler refererar direkt till. Klicka på Alla nivåer om du vill söka efter alla celler som är direkt eller indirekt refererade till av cellerna i markeringen. Underordnade. Celler med formler som refererar till den aktiva cellen.

   Markera flera rader samtidigt excel

  Du kan markera alla celler i ett kalkylblad genom att klicka på rutan ovanför rad 1 och till vänster om kolumn A. Funktionen REST returnerar resten när ett tal (det första argumentet) dividerats med en divisor (det andra argumentet).

 • Lås cell excel

 • Sök och markera excel

  Använd någon av följande metoder för att markera alla celler i ett kalkylblad: Klicka på Markera alla. Tryck på Ctrl + A. Obs Om kalkylbladet innehåller data och den aktiva cellen ligger ovanför eller till höger om informationen markeras det aktuella området när du trycker på CTRL+A. Om du trycker på CTRL+A en gång till markeras.

  Sammanfoga celler excel

  Markera alla. +A. Markera ett cellområde. Skift+Vänster- eller högerpil. Infoga en radbrytning i en cell. +Alt+Retur eller Ctrl+Alt+Retur. Flytta markören till början av den aktuella raden i en cell. +Vänsterpil. Flytta markören till slutet av den aktuella raden i en cell. +Högerpil. Flytta markören till början av den aktuella cellen.

  Lås cell excel

 • Du kan använda funktionen ANTALV om du bara vill räkna antalet celler i ett område som innehåller värden. När du räknar celler vill du ibland ignorera tomma celler eftersom endast celler med värden är användbara för dig. Du vill till exempel räkna det totala antalet säljare som har gjort en försäljning (kolumn D).


 • Markera flera celler excel mac

  Räkna endast synliga celler med användardefinierad funktion. Använd Användardefinierad funktion att bara räkna de synliga cellerna. 1. Tryck Alt + F11 tangenter samtidigt, a Microsoft Visual Basic för applikationer fönstret dyker upp. 2. klick Insert > Modulerna och klistra in under VBA-koden för att poppa ut Modulerna fönster.


  Markera två kolumner i excel

   Fyll tomma celler med ett specifikt värde eller 0 med Kutools for Excel. Smakämnen Fyll tomma celler är ett multifunktionellt verktyg som inte bara kan fylla tomma celler med värdet ovan, utan också fylla tomma celler med specifikt värde eller 0 efter behov. 1. Välj det område som du vill fylla de tomma cellerna med ett specifikt värde. 2.