Är bara två i den svenska fågelfaunan

  Svenska fåglar bilder

En vanlig syn under vårflyttningen är dessutom att över tranor passerar över Sverige på väg norrut mot sina häckningsplatser. Många arter i Sverige är också klassificerade som hotade eller i behov av särskilt skydd, vilket visar på behovet av bevarandeinsatser för att skydda den svenska fågelfaunan.

Svenska fåglar lista

Sveriges fågelfauna består av cirka [ 1] häckande arter varav merparten är flyttfåglar. Utöver dessa förekommer det cirka 25 arter som inte häckar i Sverige, men som passerar landet varje år på sin väg till eller från sina häckningsplatser på den sibiriska tundran. Det förekommer fåglar i princip överallt i Sverige, ända.

Hur många fågelarter finns det i världen

 • Rödkindad sparv / Chestnut-eared Bunting Understen, Uppland, den 25 oktober Foto: Fredrik Bondestam Raritetskommitténs (Rk) uppdrag är att kvalitetssäkra fynd av nationellt sällsynta och/eller svårbestämda taxa samt bära det huvudsakliga ansvaret för kategorisering av den svenska fågelfaunan enligt Association of European Rarities Committés (AERC) indelning.

 • Vanliga svenska fåglar

  Gärdsmygen är en sångare av rang i den svenska fågelfaunan. Den har gynnats starkt av de senaste årens milda vintrar. Fågeln på bilden ska ringmärkas vid Falsterbo fågelstation.


  Ovanliga fåglar i sverige

  Gärdsmygen är en sångare av rang i den svenska fågelfaunan. Den har gynnats starkt av de senaste årens milda vintrar. Fågeln på bilden ska ringmärkas vid Falsterbo fågelstation. Arkivbild.


  Alla fågel

   Det handlar om fjällugglan, en av de mest karismatiska och eftertraktade fåglarna i den svenska fågelfaunan. Det är en art som i det närmaste försvann som häckfågel i Sverige i slutet av talet men som nu återkommit och drar nytta av att det lokalt är gott om gnagare i fjällen.


  Sveriges vanligaste fåglar

  Människans påverkan på fågelfaunan. Denna svartbrynade albatross har fastnat i en långrev. Denna typ av fiske hotar 19 av de 21 arterna av albatross, varav tre akut. Fastän mänsklig aktivitet har tillåtit några fågel arter att expandera, såsom ladusvala och stare, har människan orsakat populationsminskning eller utrotning bland.
 • Svenska fåglar lista
 • är bara två i den svenska fågelfaunan


 • Hur många fågelarter finns det i världen
 • Hur många fågelarter finns det i sverige

  Fåglar i Sverige kan syfta på. Fåglar i Sverige (fälthandbok) – en fälthandbok i ornitologi av Erik Rosenberg, vilken gavs ut första gången av bokförlaget Natur och Kultur i Stockholm.