Pausa läkemedel pascal

Apodos

Pascal är det enda systemet som tillåter förskrivning av dosförpackade läkemedel. Förskrivare som loggar in i tjänsten kan se patientens hela läkemedelslista och göra en förskrivning, förskrivningsändring och utsättning av dosförpackade läkemedel, original/helförpackningar och handelsvaror.

  Behörighet till pascal

Dosförpackade läkemedel. Recept och giltighet. till exempel Pascal, ej fungerar. Ny dospatient. Avsluta/Pausa/Aktivera.


Apoteket dos kundservice

  Pascal är ett verktyg för förskrivning till patienter med dosdispenserade läkemedel, dospatienter. Pascal är inte en journalhandling utan är att jämställa med en ”recepthög”. Därmed gäller de regler som gäller för recept i Pascal. Recept är normalt giltiga 1 år, sedan blir de ogiltiga. Pascal kan bara visa begränsad historik, som max 26 månader.


Apotekstjänst

eller om du saknar access till Pascal. Ej avbeställda producerade dosband faktureras. Dospatient För- och efternamn Personnummer Avsluta För att avsluta en dospatient krävs access till Pascal, Apotekstjänst pausar dosexpedieringen tills vidare. Avslutar dosexpediering fr.o.m. Avliden, datum Pausa Pausande fr.o.m. t.o.m. Tills vidare Orsak.

Pascal läkemedel

 • Det görs enklast i ordinationsverktyget Pascal. Följ instruktionen för att ansluta en ny patient. När detta är klart kan man påbörja ordinera läkemedel. Innan anslutningen sker behöver patienten ge sitt samtycke. Observera att i samband med att patienten ansluts till Apodos ”hämtas” patientens eventuella aktuella e-recept och syns i Pascal.
 • Dosförpackade läkemedel

  Pascal används av all vårdpersonal främst för att skriva ut och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter. Tjänsten riktar sig till regioner, kommuner och privata vårdgivare. Om Pascal Inloggning Här kan du logga in i Pascal med SITHS e-legitimation.

  Vad är pascal

  Senast uppdaterad: Under våren planeras produktionssättning av Pascal version , med rätt förutsättningar från E-hälsomyndigheten. När den nya versionen släpps kommer den att vara fullt anpassad till Nationella läkemedelslistan.
 • pausa läkemedel pascal

 • Pascal läkemedel


 • Pascal logga in

  Pascal och maskinellt dosdispense-rade läkemedel i Region Norrbotten Bakgrund Denna anvisning är en lokal anpassning av en anvisning som gemensamt har tagits fram av Norra sjukvårdsregionen. Lagrum och styrande förutsättningar Ordination och hantering av läkemedel HSLF-FS Patientdatalagen SFS Syfte.