Var sitter smärtcentrum i hjärnan

 • Den skadan är läkt


  1. Smärttröskel

  Genom att utsätta försökspersoner för smärta under flera timmar, menar forskare från England och USA att man nu kunnat filtrera bort de kortsiktiga processerna i hjärnan och på så sätt hittat hjärnans smärtcentrum.


 • var sitter smärtcentrum i hjärnan

 • Akut smärta

  Det finns inget enskilt 'smärtcentrum' i hjärnan. Smärta är en komplex upplevelse som involverar flera områden i hjärnan över tid. Se hela svaret på

 • Smärtutveckling efter perifer nervskada ·
 • I hjärnan når smärtimpulserna först

  Hjärnan kontrollerar också kroppens funktioner, till exempel våra sinnen och rörelser. I den här texten kan du läsa om hjärnans olika delar och de olika delarnas funktion. Hjärnan ingår tillsammans med ryggmärgen och nerverna i nervsystemet.


  Smärtutveckling efter perifer nervskada ·

 • Informationen om smärta når flera områden i hjärnan och sätter igång flera reaktioner. Du blir medveten om smärtan och samtidigt ökar din puls och blodtrycket stiger. Dessutom har du en reflex som gör att du snabbt drar bort en kroppsdel från det som skadar kroppsdelen, till exempel om du lägger handen på något varmt och bränner dig.
 • Det beror på att hjärnan

   Hjärnan kontrollerar och koordinerar kroppsfunktioner som hjärtat, blodtryck, vätskebalans och kroppstemperatur och mentala funktioner som intellekt, känslor, minne och inlärning. Hos de flesta arter är hjärnan placerad i djurets främre del och hos ryggradsdjuren skyddas den av kraniet.

  Den skadan är läkt

  Hjärnan kontrollerar också kroppens funktioner, till exempel våra sinnen och rörelser. En skada på hjärnan kan leda till olika typer av konsekvenser. Vilka konsekvenserna blir beror på olika faktorer tex var skadan sitter, skadans omfattning, personens ålder och tidigare funktionsnivå.


  Hjärt/respirationscentrum sitter också i hjärnan

  Intresset för hjärnan inom psykologin började växa fram på talet. Psykologin tillsammans med modern hjärnvetenskap formade ett nytt forskningsfält – biologisk psykologi (Hwang & Lundberg, , s. 47). Vi ser på hjärnan som på ett mycket plastiskt organ vars struktur och funktion kan modifieras. Detta kan ske i samband med påverkan från omvärlden (ibid., s. Read More.

  – När vi specifikt aktiverar

  Hjärnan ligger väl skyddad i det hålrum som bildas av skallens ben. Den väger knappt 1,5 kilo vilket motsvarar cirka två procent av kroppsvikten. Hjärnan använder ungefär en femtedel av den syremängd som tillförs kroppen via blodet. Hjärnans olika delar är storhjärnan, hjärnstammen, lillhjärnan och hjärnhinnorna. Storhjärnan.