Byta till kalenderår

Ändra räkenskapsår skatteverket

Tillstånd krävs inte för att ändra från brutet räkenskapsår till kalenderår. Ett brutet räkenskapsår börjar den första dagen i en kalendermånad och omfattar tolv hela månader. Ta beslut och anmäl i tid.

 • Skv 4826


  1. Sammanfallande semesterår

  Svar: För att få byta från kalenderår till brutet räkenskapsår krävs tillstånd från Skatteverket. Vid byte från brutet år till kalenderår krävs inget tillstånd. Detsamma gäller vid samordning av räkenskapsår inom en koncern.


  Förlängt räkenskapsår första året

  Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad, omfatta 12 hela månader och avslutas den sista dagen i en kalendermånad, till exempel 1 oktober till 30 september. Vid nybildning av aktiebolag, ekonomisk förening samt handelsbolag med juridiska personer som delägare godkänns brutna räkenskapsår utan Skatteverkets.


  Verksamt

  Lätt att byta till kalenderår. Men det gäller att vara ut i god tid, konstaterar hon samtidigt. Bolagsverket, som ska registrera din ansökan har alltid mycket att göra före nyår och det är först när de registrerat bolaget som det formellt finns.


  Släpande semesterår

   Att ändra räkenskapsåret till ett brutet räkenskapsår. För att få byta från ett räkenskapsår med vanligt kalenderår till ett brutet räkenskapsår krävs ett giltigt skäl och ett godkännande av Skatteverket. En anmälan ska även skickas till Bolagsverket.

  Förlänga räkenskapsåret

  Enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag måste ha kalenderår som räkenskapsår, 1 januari till 31 december. Aktiebolag och ekonomiska föreningar kan ha ett brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår måste börja den första dagen i en kalendermånad och omfatta 12 hela månader.


 • byta till kalenderår
 • Brutet räkenskapsår

  Även ett brutet räkenskapsår omfattar vanligen tolv månader. Skillnaden är att det inte följer kalenderåret. Det brutna räkenskapsåret måste alltid börja med första dagen i en månad och avslutas med sista dagen månaden innan, exempelvis kan ett brutet räkenskapsår börja den 1 maj och avslutas den 30 april.

  Skv 4826

 • Svar: För att få byta från kalenderår till brutet räkenskapsår krävs tillstånd från Skatteverket. Vid byte från brutet år till kalenderår krävs inget tillstånd. Detsamma gäller vid samordning av räkenskapsår inom en koncern.


 • Förlängt räkenskapsår första året