Vad påverkar sjukersättning

 • Sjukersättning - försäkringskassan
  1. Förtidspension sjukersättning

  Det betyder att du får den till och med månaden innan du fyller 66 år, om inget händer som påverkar din sjukersättning innan dess. Din arbetsförmåga kan förändras över tid och det kan i vissa fall komma behandlingar eller mediciner som kan förbättra din arbetsförmåga, därför gör vi en uppföljning med några års mellanrum.

  Sjukersättning nya regler

   Gränsen för när pensionen påverkas negativt av att du får sjukersättning varierar från år till år. För är det du som haft inkomster över 29 kronor per månad, och sedan får sjukersättning, som får en lägre allmän pension på grund av att du har fått sjukersättning. Hur många år du har sjukersättning spelar också.

  Sjukersättning - försäkringskassan

  Vad är sjukersättning? Sjukersättning är en ersättning för patienter som troligen aldrig kommer att kunna arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Alla möjligheter till rehabilitering ska ha prövats utan att arbetsförmågan har förbättrats.

  Nyheter försäkringskassan sjukersättning

  Sjukersättning är en ersättning som betalas ut till personer som inte längre kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. För att vara berättigad till sjukersättning måste du vara mellan 19 och 64 år.
 • Nya regler förtidspension


 • Extra ersättning vid sjukersättning

  Att jobba samtidigt som du har sjukersättning kallas ”att arbeta med steglös avräkning”. Du måste ansöka om detta hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka om att få arbeta ideellt eller studera. Du kan arbeta de timmar du inte får sjukersättning. Om du till exempel har 25 % sjukersättning får du alltså jobba deltid på 75 %.


  Nya regler förtidspension

 • Merkostnadsersättning. Är det så att du har merkostnader till följd av din sjukdom eller funktionsnedsättning kan du söka merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning) från Försäkringskassan. Det kan vara engångskostnader eller återkommande kostnader, till exempel anpassningar, hemtjänst eller inköp av hjälpmedel.
 • vad påverkar sjukersättning
 • Sjukersättning 2023

  Att kvinnor har en större del pensionsgrundande belopp än vad män har framgår av att kvinnor har mer mörkblått i sina pensionsunderlag än männen – mer detaljer om de pensionsgrundande beloppen finns i figur Vidare har kvinnor i genomsnitt lägre pension och betydligt mer garantipension än vad män har.

  Beräkna sjukersättning försäkringskassan

  Nyfiken på vad som påverkar din pension & hur mycket din framtida pension blir? Vad är egentligen pension? Allmän pension, tjänstepension och eget sparande?.