Vad är ringa narkotikabrott transportstyrelsen

Utdrag ur körkortsregistret transportstyrelsen

Narkotikabrott och transportstyrelsen. Hej! För cirka 2 veckor sedan blev jag intagen till polisstationen för att lämna urinprov, som sedan visade positivt på THC (ringa narkotika genom inhalering). Gick med på strafföreläggande och erkände brottet (vill klargöra att jag blev stoppad av polisen till fots), jag är även medveten om.

Kontrollera körkort - transportstyrelsen

Om man gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott kan det leda till att Transportstyrelsen återkallar körkortet för att körkortsinnehavaren anses opålitlig i nykterhetshänseende. Det är dock inte så att man automatiskt blir av med körkortet för att man blir dömd för ett ringa narkotikabrott.


Transportstyrelsen vanliga frågor

  Om du har blivit dömd för narkotikabrott finns det en risk att Transportstyrelsen inleder en utredning för att se om du är lämplig som körkortsinnehavare. Utredning kan leda till att körkortet återkallas på grund av att du som körkortshavare anses opålitlig i nykterhetshänseende.

Ringa narkotikabrott straff

Beskrivning av narkotikabrott. Det är olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är också olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. Narkotikabrott kan leda till fängelse i upp till tio år.
 • Ringa narkotikabrott mängd

 • Transportstyrelsen körkortstillstånd

  Vad är ringa narkotikabrott? Narkotikabrott i narkotikastrafflagen delas in i fyra straffskalor; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Du kan bli åtalad för ringa narkotikabrott om brottet med hänsyn till mängden och arten.

  Ringa narkotikabrott mängd

 • Ringa narkotikabrott är ett brott som minst ger böter och som maximalt kan ge fängelse i högst sex månader. Det vanliga är att man får ett strafföreläggande, erkänner detta och döms till böter. Hur höga dessa böter är beror dels på om brottet skett vid upprepade tillfällen, om det är första gången och även om hur pass stor.
 • vad är ringa narkotikabrott transportstyrelsen
 • Transportstyrelsen körkortsfrågor

  Det finns nio punkter som ditt körkort kan återkallas på. Om ditt körkort återkallas enligt punkterna beslutar vi om en så kallad spärrtid. Spärrtiden är den tid då ditt körkort är återkallat och Transportstyrelsen inte får tillverka ett nytt körkort. När vi beslutar om spärrtid gör vi alltid en helhetsbedömning i det.

   Indraget körkort förmildrande omständigheter

  Strafföreläggande och dagsböter. En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den som är misstänkt erkänner att hen har begått brottet, och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande.