Vad handlar kursen företagsekonomi om

Företagsekonomi 1 su

En viktig grundpelare inom företagsekonomin är bokföringen. Den innehåller företagets alla ekonomiska transaktioner i kronologisk och systematisk ordning. Den består av verifikationer, grundbok och huvudbok, resultaträkning och balansräkning samt ett årsbokslut.

Företagsekonomi 1 distans

 • I kursen Företagsekonomi 1 får du lära dig ekonomiska begrepp och modeller. Du får kunskaper om hur en marknad fungerar och lär dig marknadsföring, kalkylering, bokföring och bokslut. Du lär dig hur företagen agerar i en modern marknadsekonomi och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagar och förordningar.
 • Företagsekonomi 1 skolverket

  Kursen Företagsekonomi 2 ger dig fördjupade kunskaper i ekonomi och du får insikter om vilken betydelse ekonomin har för individen, företagen och samhället. Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är företagets affärsidé och begreppet ”hållbar utveckling” som får en allt större betydelse för företagens verksamhet.
 • vad handlar kursen företagsekonomi om
 • Företagsekonomi 1 distans
 • Företagsekonomi 1 komvux

  Du får i den här kursen grundläggande kunskaper i företagsformer, affärsidéns betydelse, organisation, kalkyler, budgetering, bokföring och marknadsföring med mera. Det här blir ditt första steg mot att kunna använda ekonomiska termer, kunna förstå större delar i den ekonomiska debatten och genom verklighetsnära.

   Företagsekonomi 1 universitet

  Genom att gå en kurs i företagsekonomi får du en djupare insikt i ekonomiska situationer, men du lär dig även att värdera resultat och bedöma företagets lönsamhet. Med hårdare konkurrens krävs ett företags som utvecklas, därför kan bredare kunskaper i företagsekonomi vara avgörande. Varför bör man gå en kurs i företagsekonomi?.

  Företagsekonomi 2

   Kurser i företagsekonomi för stora företag, små företag och ensamföretagare. Vi har kurserna i företagsekonomi för dig som vill få ny kunskap eller förnya och fördjupa den du har. Grundläggande kunskaper i företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre genom att känna till begrepp som vanligen förekommer.

  Företagsekonomi 1 gymnasiet

  Fråga 1 Läs noga igenom kursmålen för Företagsekonomi 2. Målen finner du i kursintroduktionen.. Besvara därefter följande frågor: a) Vem är du (en kort presentation)? Vad har du för intressen? b) Beskriv med egna ord vad handlar kursen Företagsekonomi 2 om. c) Vad kan du ha för nytta av det du lär dig i kursen?.

  Företagsekonomi yrkeshögskola

  betyg i kursen redovisning 1. Företagsekonomi 2, poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1. Företagsekonomi – specialisering, poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.