Hyresnämnden solna

Hyresnämnden beslut

Hyres­rådgivning. När du riskerar att bli vräkt från din bostad på grund av hyresskulder, sena hyresinbetalningar eller andra orsaker kan du få hjälp av hyresrådgivningen med förslag av olika lösningar. Enligt lag är en hyresvärd skyldig att meddela socialnämnden om en hyresgäst riskerar att bli avhyst (vräkt) från sin bostad.

  Hyresnämnden göteborg

Hyres- och arrendenämnderna fattar opartiska beslut i frågor som rör bostäder, lokaler och arrenden: till exempel hyra ut i andra hand, en del bostadsrättsfrågor samt ändringar av villkor i hyres- och arrendeavtal. Nämnderna medlar också i tvister. Hyres- och arrendenämnderna företräder inte parter eller lämnar juridisk rådgivning.

Hyresnämnden domar

I vissa situationer krävs hyresnämndens godkännande för att en överenskommelse om att avstå från besittningsskydd ska vara giltig. En överenskommelse som kräver hyresnämndens godkännande ska du skicka till hyresnämnden för att ansöka om godkännande. Blankett HN2 - Bostad Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - Bostad - HN2 pdf.

Hyresnämnden blanketter

Se lediga hyresrätter i Solna. Vi samlar alla hyresrätter så du kan få en enkel överblick. Hyra från 2 ,0 kr. → Klicka här och sök hyresrätt idag.

Hyresnämnden rådgivning

Angående Hyresnämnden i Stockholms beslut, att godkänna stambyte och ombyggnationen av lägenheter i Bergshamra-Solna, trots att endast 22% av hyresgästerna godkänt förslaget. Vi hyresgäster har tagit del av Hyresnämndens dom som kom idag och kommer sannolikt att överklaga densamma.

 • Anmälan till hyresnämnden

 • Hyresnämnden bostadsrätt

   Solna Fastighetsägarna i Stockholm, som företräder drygt hundra fastighetsägare i Solna, har strandat förhandlingarna. Nu blir det hyresnämnden som får avgöra en eventuell hyreshöjning.


 • hyresnämnden solna
 • Anmälan till hyresnämnden

 • Elever på Kulturskolan i Solna har skapat muralkonst som är inspirerad av områdets miljöer och historia. Projektet är ett samarbete mellan Signalisten, Solna stad, Solna kulturskola, föreningen Ett levande Hagalund och Platssamverkan Hagalund för att bidra till ökad trivsel och trygghet i Hagalund. 4 september
 • Hyresnämnden uppsala

  Sedan sista september har lagen för lägenhetsbyte skärpts. Syftet var att försvåra skenbyten och svarthandel med hyreskontrakt. Men har du bott i lägenheten i minst ett år och har rent mjöl i påsen kan du ha rätt att byta även om värden säger nej. Då ska du vända dig till hyresnämnden. De allra flesta ansökningar om.